Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo fonogramov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2459/2018, stran 8000 DATUM OBJAVE: 13.7.2018

VELJAVNOST: od 28.7.2018 / UPORABA: od 28.7.2018

RS 48-2459/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.8.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.8.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2459. Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo fonogramov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev

 

S K U P N I   S P O R A Z U M
za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo fonogramov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev 

 
IPF, k.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar
(v nadaljevanju besedila: IPF)
ter
ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE GIZ (v nadaljevanju: ZKOS)
Celovška cesta 150
1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik uprave Darko Dolinšek
in
Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, gospodarsko interesno združenje (v nadaljevanju: ZSODT)
Šmartinska cesta 134B
1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik poslovodstva Jernej Tovornik
(v nadaljevanju besedila: reprezentativno združenje)
dogovorijo in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16: ZKUASP) sklenejo
 

UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Podpisniki uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
 
-
da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila: Urad) št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih ter sklepa št. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002 o popravku pomot v dovoljenju št. 800-9/96 (v nadaljevanju besedila: dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domačih in tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih;
 
-
da IPF v skladu z dovoljenjem Urada kolektivno upravlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih, med drugim tudi v primeru uporabe fonogramov pri dejavnosti retransmisije programov kabelskih in IPTV operaterjev;
 
-
da ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE GIZ in Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, gospodarsko interesno združenje predstavljata večino kabelskih oziroma IPTV operaterjev, ki na območju Republike Slovenije opravljajo dejavnost retransmisije (v nadaljevanju besedila tudi: razširjanja) radijskih in televizijskih programov, in kot taka skupaj v načinu uporabe fonogramov pri razširjanju radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev predstavljata reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP;
 
-
da se s predmetnim skupnim sporazumom določa tarifa za uporabo fonogramov iz repertoarja IPF pri dejavnosti retransmisije programov kabelskih in IPTV operaterjev;
 
-
da tarifa, določena v tem sporazumu, temelji predvsem na kriteriju primerljivosti s tarifami v posameznih drugih državah EU (ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči) in zajema plačilo za uporabo vseh posnetkov zvokov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov.
 

TARIFA

 

2. člen

 
Podpisniki se dogovorijo, da se tarifa za uporabo fonogramov v televizijskih in radijskih programih, ki se s strani kabelskih in IPTV operaterjev razširjajo na območju Republike Slovenije, določi tako, da se posameznemu operaterju (uporabniku), ki opravlja dejavnost razširjanja TV in radijskih programov, za vsak aktivni priključek zaračuna mesečno nadomestilo v višini:
 
x EUR/posamezen priključek/mesec
za leto
0,039
2018
0,052
2019
0,065
2020
0,078
2021
0,091
2022
0,0975
2023
in naprej
 
Na nadomestilo, določeno v predhodnem odstavku tega sporazuma, se uporabniku obračunavajo zvišanja in znižanja v skladu s 3. točko četrtega odstavka 44. člena ZKUASP, kot so opredeljena v nadaljevanju tega sporazuma, in pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu (3., 4., 5. in 12. člen tega sporazuma). Podpisniki sporazuma se strinjajo, da zvišanja in znižanja v odmerjenih deležih predstavljajo ustrezno in primerno višino glede na vse okoliščine, s katerimi se IPF sooča pri upravljanju pravice v primerih izpolnitve oziroma neizpolnitve pogojev, določenih po tem sporazumu (3., 4., 5. in 12. člen tega sporazuma).
 
Aktivni priključek je veljavno pogodbeno razmerje med uporabnikom in končnim naročnikom, katerega predmet je razširjanje TV in radijskih programov. Nadomestilo se obračuna mesečno glede na povprečno število aktivnih priključkov v zadevnem mesecu (tj. seštevek aktivnih priključkov na prvi in zadnji dan v mesecu, deljeno z dve). Za potrebe določanja števila aktivnih priključkov se uporabnikovo omogočanje končnemu naročniku, da uporablja storitve na podlagi sklenjenega naročniškega razmerja na največ petih dodatnih napravah (npr. mobilni telefon, računalnik, televizija), všteje v obstoječi aktivni priključek. V kolikor uporabnik svojim naročnikom dovoljuje razširjanje programskega signala na več kot pet dodatnih enot, ki omogočajo spremljanje vsebine TV in radijskih programov, in uporabnik takemu naročniku za to dodatno zaračunava, se nadomestilo iz tega sporazuma za tak aktivni priključek poveča proporcionalno glede na višji znesek naročnine, ki jo uporabnik zaračunava naročniku za spremljanje vsebine TV in radijskih programov na šesti in naslednjih dodatnih napravah glede na siceršnjo ceno svoje storitve za do največ pet dodatnih naprav.
 
Pri hotelih in ostalih nastanitvenih objektih se kot število aktivnih priključkov upošteva število sob, v katerih je gostom omogočeno spremljanje TV in radijskih programov preko televizorja, pomnoženo z deležem povprečne zasedenosti sob v slovenskih hotelih v preteklem koledarskem letu, ki ga izdaja Statistični urad RS, oziroma v primeru izostanka takšne objave s strani Statističnega urada RS, drug ustrezen organ.
 

OKOLIŠČINE UPORABE, ZARADI KATERIH SE PLAČILO NADOMESTILA ZNIŽA, ZVIŠA ALI OPROSTI

 

3. člen

 
Posameznemu uporabniku se zviša nadomestilo iz 2. člena tega sporazuma za 30,7 %, če z IPF ne uredi razmerja s sklenitvijo pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma.
 
Zvišanje iz prvega odstavka tega člena se naloži tistemu uporabniku, ki ne uredi razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe v roku 3 mesecev od začetka uporabe tega sporazuma oziroma tistemu uporabniku, ki ne uredi razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe v roku 3 mesecev od začetka razširjanja TV in radijskih programov, če je uporabnik z razširjanjem TV in radijskih programov začel po uveljavitvi tega sporazuma.
 
V kolikor uporabnik ne sklene pogodbe z IPF v 3 mesecih od začetka uporabe tega sporazuma oziroma v 3 mesecih od začetka razširjanja TV in radijskih programov, zvišanje iz prvega odstavka tega člena za takšnega uporabnika velja še prvih 12 mesecev po sklenitvi pogodbe z IPF. Po preteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe z IPF je uporabnik na podlagi pisne vloge upravičen do ukinitve oziroma prenehanja zvišanja nadomestila iz prvega odstavka tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window