Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2779/2011, stran 8551 DATUM OBJAVE: 25.7.2011

VELJAVNOST: od 9.8.2011 / UPORABA: od 9.8.2011

RS 59-2779/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.8.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 59/11

Časovnica

Na današnji dan, 31.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.8.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2779. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posa­meznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2011.
 
Št. 003-02-7/2011-8
 
Ljubljana, dne 21. julija 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE NA PREDLOG PRIDOBITELJA POSAMEZNEGA DELA STAVBE IN O DOLOČANJU PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA K STAVBI (ZVEtL-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog prido­bitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Pripadajoče zemljišče k stavbi po tem zakonu je last vsakokratnega lastnika stavbe. Če je stavba v etažni lastnini, je pripadajoče zemljišče k stavbi po tem zakonu skupni del stavbe, ki je v solastnini vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe.«.
 

2. člen

 
V naslovu 13. člena se beseda »subsidirana« nadomesti z besedo »subsidiarna«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 16. člena se za besedilom »zemlji­škoknjižni lastnik nepremičnine,« doda besedilo »upravnik ali upravnica (v nadaljnjem besedilu: upravnik), imenovan v skladu z določbami stvarnopravnega zakonika,«.
 
V osmem odstavku se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »razen če lahko sodišče brez odlašanja ugotovi pravne naslednike in jih povabi, naj prevzamejo postopek. Po­stavljeni skrbnik zastopa pravne naslednike tudi v postopkih ka­tastrskih vpisov, vpisov v zemljiško knjigo in drugih postopkih, ki se začnejo na podlagi določb 23. do 25. člena tega zakona.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window