Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-3528/2012, stran 9302 DATUM OBJAVE: 30.11.2012

VELJAVNOST: od 1.12.2012 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 90-3528/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 90/12

Časovnica

Na današnji dan, 16.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3528. Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
 
Št. 003-02-9/2012-9
 
Ljubljana, dne 29. novembra 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DOLOČENIH ZAKONOV NA PODROČJU VARNE HRANE, VETERINARSTVA IN VARSTVA RASTLIN (ZdZPVHVVR)

 

1. člen

 
S tem zakonom se zaradi prenosa določenih upravnih nalog in nalog uradnega nadzora na področjih varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin spreminjajo in dopolnjujejo določbe naslednjih zakonov:
 
1.
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12);
 
2.
Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/06 in 72/11);
 
3.
Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG);
 
4.
Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odločba US in 93/05 – ZVMS);
 
5.
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05);
 
6.
Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 127/06);
 
7.
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 32/12);
 
8.
Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo);
 
9.
Zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 29/06);
 
10.
Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 –uradno prečiščeno besedilo in 21/10).
 

1. Zakon o kmetijstvu

 

2. člen

 
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) se v tretjem odstavku 59. člena besedilo »inšpektorja za kakovost kmetijskih pridelkov in živil (v nadaljnjem besedilu: inšpektor za kakovost živil)« nadomesti z besedilom »inšpektorja za hrano«.
 

3. člen

 
V 62. členu se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »organ, pristojen za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava)«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window