Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-5133/2007, stran 13915 DATUM OBJAVE: 13.11.2007

VELJAVNOST: od 28.11.2007 / UPORABA: od 28.11.2007

RS 103-5133/2007

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 103/07

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5133. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. oktobra 2007.
 
001-22-130/07
 
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPolS-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v tretjem odstavku 5. člena pred piko doda besedilo "ali upravni enoti".
 

2. člen

 
V 10. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se glasi:
 
"Register je namenjen vpisu in javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih o strankah. Podatki se v registru vodijo in obdelujejo zaradi varnosti pravnega prometa.".
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
"V registru se obdelujejo naslednji osebni podatki: osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča (registrska knjiga) in osebno ime, datum rojstva, državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ustanovitelja stranke (zbirka listin). Za potrebe registra se osebni in drugi podatki zbirajo neposredno od stranke in iz že obstoječih zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.".
 
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
 
"Podatki, vpisani v register, so javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati njihov izpis.
 
Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem zanese na podatke, vpisane v register iz prvega odstavka tega člena, ga ne prizadenejo škodljive pravne posledice. Nihče se ne more sklicevati na to, da ni poznal vpisanih podatkov, razen če zakon določa drugače.
 
Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena za osebne podatke v zbirki listin veljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.".
 

3. člen

 
V prvem odstavku 24. člena se v drugem stavku pred piko dodata besedi "in referendumov".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window