Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-3472/2001, stran 6583 DATUM OBJAVE: 3.8.2001

VELJAVNOST: od 18.8.2001 / UPORABA: od 18.8.2001

RS 64-3472/2001

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.8.2001 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 64/01

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.8.2001
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3472. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. julija 2001.
 
Št. 001-22-95/01
 
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-A)

 

1. člen

 
V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr. in 22/00 – ZJS) se v 9. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se lahko izvaja le po javno veljavnih programih vzgoje in izobraževanja."
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
 

2. člen

 
V 12. členu se v tretjem odstavku beseda "poklic" nadomesti z besedilom, ki se glasi: " naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe".
 
V četrtem odstavku se v prvi alinei črta besedilo za besedo "predmetnik".
 
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
 
"Izobraževalni program se pripravi v skladu z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov, ki jih določi pristojni strokovni svet po predhodnem soglasju ministra."
 

3. člen

 
V 15. členu se črta drugi odstavek.
 
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window