Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 44-2068/2000, stran 5940 DATUM OBJAVE: 26.5.2000

VELJAVNOST: od 27.5.2000 / UPORABA: od 27.5.2000

RS 44-2068/2000

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.5.2000 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 44/00

Časovnica

Na današnji dan, 20.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.5.2000
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2068. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. maja 2000.
 
001-22-90/00
 
Ljubljana, dne 19. maja 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-A)

 

1. člen

 
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00) se za 29. členom doda nov 29.a člen, ki se glasi:
 

"29.a člen

 
Vlada Republike Slovenije lahko zaradi upoštevanja mednarodno sprejetih obveznosti ali začasno, za dobo največ enega leta zaradi prilagajanja izjemnim razmeram (naravne in ekološke nesreče, nalezljive bolezni rastlin in živali, bistveno spremenjene razmere na tržišču ipd.) zviša ali zniža višino upravnih taks, in sicer največ do 50% števila točk posamezne takse iz tarifnih številk 52 do 59, 61 in 62a.
 
Taksa iz 62. tarifne številke se obračuna od spremenjene višine takse iz prejšnjega odstavka."
 

2. člen

 
V tarifni številki 46 se v opombah dodata nova 4. in 5. točka, ki se glasita:
 
(4)
"Taksa iz 1. točke te tarifne številke za potrdilo o poreklu blaga EUR.1 se plača v rokih in na način, ki je določen za plačevanje uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se upošteva vrednost točke na dan vložitve zahteve za izdajo potrdila EUR.1.
 
(5)
Carinski organ lahko taksnemu zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v določenem obdobju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plača naenkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne obveznosti. Taksa se plača v gotovini na enak način, kot je predpisan za uvozne oziroma izvozne dajatve."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window