Navigacija

Navodilo za elektronsko poslovanje centralnega registra prebivalstva

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 107-5308/2002, stran 12868 DATUM OBJAVE: 11.12.2002

VELJAVNOST: od 12.12.2002 / UPORABA: od 12.12.2002

RS 107-5308/2002

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.12.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 107/02

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.12.2002
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5308. Navodilo za elektronsko poslovanje centralnega registra prebivalstva

 
 
Na podlagi 37. člena uredbe o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov (Uradni list RS, št. 70/00 in 28/02) izdaja minister za notranje zadeve
 

N A V O D I L O za elektronsko poslovanje centralnega registra prebivalstva

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen navodila)

 
To navodilo ureja način elektronskega poslovanja Centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: e-CRP), ki obsega register uporabnikov e-CRP, način vodenja evidence o uporabi podatkov Centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) ter postopek registracije uporabnikov e-CRP, kar je urejeno z Varnostno shemo, ter načini dostopa do servisov za izvajanje storitev.
 

2. člen

(uporabniki e-CRP in odgovorne osebe)

 
(1)
Uporabnik e-CRP je upravljavec zbirke podatkov ali druga pravna ali fizična oseba, ki nastopa kot:
 
-
podatkovni vir, ki z uporabo elektronskega poslovanja ažurira posamezne podatke v podatkovni bazi CRP, za katere je odgovoren v skladu s pooblastili upravljavca CRP za vodenje in vzdrževanje kooperativne podatkovne baze CRP v skladu z 19. členom zakona o centralnem registru prebivalstva in
 
-
uporabnik podatkov CRP, ki dostopa do podatkov ali drugače pridobiva podatke v skladu s katalogom storitev e-CRP preko Varnostne sheme.
 
(2)
Uporabnik e-CRP določi odgovorno osebo, ki je zadolžena za organizacijo elektronskega poslovanja zaposlenih oziroma drugih oseb, ki imajo dostop do podatkov CRP s pomočjo servisov za izvajanje storitev v okviru Varnostne sheme e-CRP in opravljajo transakcije za potrebe uporabnika iz prejšnjega odstavka (v nadaljevanju: referenti). Transakcije servisov lahko opravlja odgovorna oseba sama ali referenti, ki jih je ta pooblastila. V Varnostni shemi se registrira samo odgovorna oseba, medtem ko se ob izvajanju transakcij v dnevnik dela zabeleži vsak dostop ali poskus dostopa tistega, ki je transakcijo izvajal.
 
(3)
Uporabnik e-CRP je dolžan zagotoviti varstvo in zavarovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 

3. člen

(katalog storitev e-CRP)

 
Katalog storitev je splošni pregled storitev, ki jih omogoča e-CRP in so dostopne uporabnikom e-CRP preko Varnostne sheme za opravljanje določenih funkcij. Vsaka od teh funkcij je razdeljena na več standardnih storitev. Vsaka storitev je povezana s podatkovno bazo CRP ali s podatkovno bazo Varnostne sheme in z repozitorijem podatkovnih baz iz okolja CRP. Katalog storitev obsega:
 
-
postopek za podatkovni vir iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega navodila,
 
-
postopek za uporabnika e-CRP, ki iz podatkovne baze CRP v izbrani ali vnaprej določeni periodiki pridobiva podatke in spremembe za vodenje in vzdrževanje svoje zbirke podatkov, v kateri hrani podatke o posameznikih po vnaprej določljivih kriterijih,
 
-
vodenje in vzdrževanje evidence oznak pripadnosti uporabniku, katerega zbirka podatkov obsega enote po nedoločljivih kriterijih,
 
-
postopek za uporabnika e-CRP, ki iz podatkovne baze CRP v poljubni ali vnaprej določeni periodiki pridobiva podatke in spremembe za vodenje in vzdrževanje svoje zbirke podatkov, ki obsega enote po nedoločljivih kriterijih, vodi pa oznake pripadnosti iz prejšnje alinee,
 
-
vpogled v osebne podatke za eno osebo z namenom preverjanja identitete posameznika,
 
-
pridobitev podatkov za izdelavo različnih seznamov prebivalcev po zakonsko določenih filtrih (teritorialna opredelitev, starost, spol in drugi avtomatsko določljivi kriteriji),
 
-
izdelava seznamov iz prejšnje alinee, oblikovanih za tisk,
 
-
pridobitev podatkov za vodenje zbirke podatkov na podlagi kontingenta enotnih matičnih številk občana,
 
-
vpogled posameznika v osebne podatke, ki se zbirajo o njem, ali v njegove podatke iz dnevnika dela,
 
-
izdelava tabel, ki niso zajete v programih statističnih raziskovanj in
 
-
drugo, kar bo upravljavec CRP vzpostavil kot standarde znotraj Varnostne sheme.
 

II. VARNOSTNA SHEMA E-CRP

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window