Navigacija

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 65-2969/2000, stran 8093 DATUM OBJAVE: 21.7.2000

VELJAVNOST: od 5.8.2000 / UPORABA: od 5.8.2000

RS 65-2969/2000

Verzija 16 / 17

Čistopis se uporablja od 14.2.2023 do 31.12.2023. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 112/21 - ZNUPZ, 196/21 - ZDOsk, 206/21 - ZDUPŠOP, 141/22 - ZNUNBZ, 163/22 - ZDOsk-A, 18/23 - ZDU-1O

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.2.2023
    DO 31.12.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2969. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)

 
Razglašam zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2000 in o njem ponovno odločal na seji 11. julija 2000.
 
Št. 001-22-118/00
 
Ljubljana, dne 12. julija 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ZZPPZ)

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon določa obdelavo podatkov in zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva in eZdravja, njihove upravljavce in upravičence do podatkov.
 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 45) v delu, ki se nanaša na opredelitev izraza zdravstvena dokumentacija.
 

1.a člen

 
Zdravstvena dokumentacija je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano) dokumentarno gradivo, ne glede na obliko zapisa in nosilec zapisa podatkov:
 
-
ki nastane ali je prejeto pri zdravstveni oskrbi,
 
-
ki je opredeljeno v Osnovni zdravstveni dokumentaciji v Prilogi 1 ali
 
-
ki je povezano z zdravstvenim stanjem in je nujno potrebno za izvajanje pravic ali obveznosti, priznanih ali določenih z zakonom.
 
Pojem »zdravstvena dejavnost« ima enak pomen, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. Pojmi »zdravstvena oskrba«, »zdravstveni delavci« in »pacient« imajo enak pomen, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja pacientove pravice.
 

2. člen

 
Za zbiranje, obdelavo in posredovanje osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov iz tega zakona, se uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov, kolikor s tem zakonom za posamezne primere ni drugače določeno.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window