Navigacija

Zakon o notariatu (ZN)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 13-512/1994, stran 693 DATUM OBJAVE: 10.3.1994

VELJAVNOST: od 9.4.1994 / UPORABA: od 9.4.1994

RS 13-512/1994

Verzija 19 / 19

Čistopis se uporablja od 3.10.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 - odl. US, 83/01 - OZ, 73/04, 98/05, 17/06 - ZIZ-C, 115/06, 33/07 - ZSReg-B, 45/08, 91/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 189/20 - ZFRO, 130/22, 49/23 - ZUS-1C, 102/23 - ZFPPIPP-H

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.10.2023
    DO nadaljnjega
 
 

512. Zakon o notariatu

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ
o razglasitvi zakona o notariatu

 
Razglašam zakon o notariatu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. februarja 1994.
 
Št. 0100-21/94
 
Ljubljana, dne 1. marca 1994.
 
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N 
O NOTARIATU

 

I. POGLAVJE

 

TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Notariat je javna služba, katere delovno področje in pooblastila določa zakon.
 
Notariat opravljajo notarji in notarke (v nadaljnjem besedilu: notarji), imenovani po tem zakonu, kot svoboden poklic.
 
Notarji opravljajo svojo poklicno dejavnost osebno, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.
 
Pravice in dolžnosti notarjev ureja ta zakon.
 

2. člen

 
Notarji kot osebe javnega zaupanja sestavljajo po določbah tega zakona javne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice; prevzemajo listine v hrambo, denar in vrednostne papirje pa za izročitev tretjim osebam ali državnim organom; opravljajo vse oblike alternativnega reševanja sporov; izvajajo po nalogu sodišč opravila, ki se jim lahko odstopijo po zakonu in izvajajo druga opravila, za katera jih pooblašča zakon.
 
Prihodki notarjev kot oseb javnega zaupanja so javni za potrebe varovanja ugleda notariata kot javne službe in za zagotavljanje zaupanja strank glede delovanja notariata kot javne službe. Poleg prihodka notarja so javni tudi njegovo ime in priimek ter naslov sedeža notarske pisarne. Podatke iz prejšnjih stavkov brezplačno posreduje javnosti Notarska zbornica Slovenije, ki jih pridobi od notarjev.
 

3. člen

 
Notarske listine so: notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila.
 
Notarske listine in njihovi odpravki so javne listine, če so bile upoštevane pri njihovem sestavljanju oziroma odpravljanju vse bistvene formalnosti, določene v tem zakonu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window