Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2644/2001, stran 5238 DATUM OBJAVE: 13.6.2001

VELJAVNOST: od 14.6.2001 / UPORABA: od 14.6.2001

RS 48-2644/2001

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.6.2001 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/01

Časovnica

Na današnji dan, 8.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.6.2001
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2644. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR-B)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. junija 2001.
 
Št. 001-22-68/01
 
Ljubljana, dne 11. junija 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999–2001 (ZMPUPR-B)

 

1. člen

 
V zakonu o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99 in 124/00) se v 4. členu za besedama "plač zaposlenih" doda vejica in besedilo: "za katere velja Aneks k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999–2001 (Uradni list RS, št. 33/01)".
 
Besedi "v RS" se črtata.
 

2. člen

 
V 15. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
 
"Izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti se ob izplačilu plač za mesec avgust 2001 uskladijo za 92,5% rasti cen življenjskih potrebščin, doseženih v prvem polletju 2001. Izhodiščne plače za januar 2002 se uskladijo za 2,7%, to je za 90% predvidene rasti cen življenjskih potrebščin od 1. julija do 31. decembra 2001.
 
V primeru, da rast cen življenjskih potrebščin v letu 2001 pred koncem leta preseže 7%, se pri uskladitvi izhodiščnih plač iz prejšnjega odstavka za mesec januar 2002 razlika nad 6,3% upošteva v celoti. Tako se k povečanju plač iz prejšnjega odstavka (2,7%) prišteje 100-odstotna razlika v rasti cen nad 7% in še 10% razlike v rasti cen med 6,3% in 7%. Ob tem skupno povečanje izhodiščnih plač za leto 2001 ne sme preseči 95% rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2001."
 

3. člen

 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"Način usklajevanja izhodiščnih plač, določen v petem in šestem odstavku prejšnjega člena se uporablja tudi za usklajevanje zajamčenega osebnega dohodka in obsega sredstev za zajamčene osebne dohodke v skladu z zakonom o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94)."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window