Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 127-5354/2006, stran 13933 DATUM OBJAVE: 7.12.2006

VELJAVNOST: od 22.12.2006 / UPORABA: od 22.12.2006

RS 127-5354/2006

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.12.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 127/06

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.12.2006
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5354. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2006.
 
001-22-180/06
 
Ljubljana, dne 30. novembra 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) se tretji odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
 
"Upravljavci zbirk osebnih in drugih varovanih podatkov, ki razpolagajo s podatki, ki so sodišču potrebni za ugotovitev ali presojo dejstev v zvezi z vodenjem postopkov ali za odločanje v postopkih iz pristojnosti sodišč, so dolžni, na obrazloženo zahtevo sodnika, brezplačno in v najkrajšem možnem roku posredovati zahtevane podatke. Sodnik v obrazloženi zahtevi navede, katere podatke zahteva, pravno podlago za njihovo posredovanje, namen njihove obdelave in opravilno številko zadeve, po potrebi pa tudi primeren rok, v katerem naj bi bili zahtevani podatki posredovani sodišču.".
 

2. člen

 
V 28. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
 
"Evidenci iz četrtega in šestega odstavka tega člena zajemata tudi podatke o številu rešenih in nerešenih zadev, ki so opredeljene kot sodni zaostanek.".
 
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo osmi, deveti in deseti odstavek.
 

3. člen

 
Peti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Pri okrajnem sodišču na sedežu okrožnega sodišča in pri okrožnem sodišču na sedežu višjega sodišča sodni svet na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem mnenju predsednika višjega sodišča, določi posebna sodniška mesta za sodnike, ki bodo na drugih sodiščih znotraj območja istega višjega sodišča nadomeščali odsotne sodnike, reševali izreden pripad zadev oziroma obravnavali zadeve v drugih utemeljenih primerih (medokrajni in medokrožni sodniki).".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window