Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-2630/1993, stran 3772 DATUM OBJAVE: 31.12.1993

VELJAVNOST: od 15.1.1994 / UPORABA: od 15.1.1994

RS 72-2630/1993

Verzija 18 / 18

Čistopis se uporablja od 4.7.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 - odl. US, 54/04 - ZDoh-1, 72/05 - ZLS-M, 72/05, 121/05, 70/06 - odl. US, 46/07 - odl. US, 54/07 - odl. US, 60/07, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.7.2020
    DO nadaljnjega
 
 

2630. Zakon o lokalnih volitvah

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o lokalnih volitvah

 
Razglašam Zakon o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. decembra 1993.
 
0100-161/93
 
Ljubljana, dne 30. decembra 1993.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O LOKALNIH VOLITVAH

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.
 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 94/80 (ES) z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (UL L št. 368 z dne 31. 12. 1994, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/19/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 231).
 

2. člen

 

 
Člani občinskih svetov, župani in člani svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
 

3. člen

 
Stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo občine.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window