Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 68-2952/2006, stran 7177 DATUM OBJAVE: 30.6.2006

VELJAVNOST: od 1.7.2006 / UPORABA: od 1.7.2006

RS 68-2952/2006

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.7.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 68/06

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2006
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2952. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. junija 2006.
 
Št. 001-22-97/06
 
Ljubljana, dne 28. junija 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r.  Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) se naslov 14. člena spremeni tako, da se glasi: "(Zmanjšanje osnovne plače oziroma plače)".
 
Črta se prvi odstavek.
 
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
(2)
"Učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu, kateremu je v okviru tedenskega polnega delovnega časa določena zmanjšana tedenska učna obveznost v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, se plača obračuna v skladu z opravljeno učno obveznostjo.".
 

2. člen

 
V tretjem odstavku 21. člena se črta besedilo "v soglasju z ustanoviteljem".
 

3. člen

 
V prvem odstavku 22. člena se v prvem stavku za besedilom "nadpovprečne delovne rezultate" črta besedilo "ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen".
 
V tretjem odstavku se za besedilom "treh osnovnih mesečnih plač" črta besedilo "ki se izplača ob pridobitvi soglasja ustanovitelja". Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: "Del plače za delovno uspešnost iz naslova učinkov racionalizacije ne pripada javnim uslužbencem za izvajanje tistih nalog, zaradi katerih jim je bil izplačan del plače za delovno uspešnost za povečan obseg dela na podlagi 22.a člena tega zakona.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window