Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPOLS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-2547/1994, stran 3982 DATUM OBJAVE: 18.11.1994

VELJAVNOST: od 19.11.1994 do 30.4.1998 / UPORABA: od 19.11.1994

RS 71-2547/1994

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 24.7.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 71/94, 57/95, 30/98 - ZZLPPO, 80/04 - ZUARLPP

Časovnica

Na današnji dan, 21.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 24.7.2004
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

3982. Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo

 
Na podlagi druge alinee prevga odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
 

UKAZ
o razglasitvi zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo

 
Razglašam zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. novembra 1994.
 
Št. 012-01/94-142
 
Predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan l.r.
 
Ljubljana, dne 11. novembra 1994.
 

ZAKON
O PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN OBVEZNOSTIH AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO

 

II. PRIVATIZACIJA PRAVNIH OSEB

 

 

Načini privatizacije

 

Notranji odkup delnic

 

17. člen

 
Upravičenci lahko zaradi izvedbe programa notranjega odkupa ustanovijo posebno gospodarsko družbo, organizirano kot kapitalsko družbo, ki v svojem imenu in za račun upravičencev kupuje delnice vokviru programa notranjega odkupa (v nadaljnjem besedilu: družba-pooblaščenka).
 
Upravičenci delnic, ki so predmet privatizacije po tem zakonu in so vplačane z lastniškimi certifikati oziroma potrdili iz 25.a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, vložijo kot stvarni vložek v osnovni kapital družbe-pooblaščenke.
 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 191. člena zakona o gospodarskih družbah je lahko osnovni kapital družbe-pooblaščenke v celoti vplačan s stvarnimi vložki.
 
Če je število upravičencev do udeležbe v programu notranjega odkupa večje od sto, lahko Sklad s sklepom o privatizaciji z izvedbo notranjega odkupa določi obvezno ustanovitev družbe iz prvega odstavka tega člena.
 
Pristojno registrsko sodišče je dolžno o zahtevi za vpis v sodni register posebne gospodarske družbe iz prvega odstavka tega člena odločiti v osmih dneh.
 

III. OBVEZNOSTI AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO PRI IZVEDBI POSTOPKA PREOBLIKOVANJA PO ŠESTEM ODSTAVKU 20. ČLENA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ

 

25. člen

 
Agencija mora vložiti predlog za vpis spremembe v sodni register v roku 15 dni potem, ko so za to izpolnjeni pogoji.
 
Pristojno sodišče mora o vloženem predlogu odločiti v roku 15 dni oziroma v tem roku poslati predlagatelju odredbo, s katero mu naloži odpravo pomanjkljivosti.
 
Predlogi za vpis po tem členu se obravnavajo prednostno.
 
Agenciji so za potrebe vpisa sprememb po tem členu dostopni podatki v vseh obstoječih zbirkah podatkov v Republiki Sloveniji o imenih in priimkih, stalnem oziroma začasnem prebivališču, državljanstvu in enotni matični številki občana.
 
Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena veljata tudi pri odločanju o predlogih za vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register, vloženih na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in predlogih za vpis ustanovitve ali spremembe podatkov v zvezi s pooblaščenimi investicijskimi družbami.
 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI SKLADA IN AGENCIJE PRI PREPREČEVANJU NEPRAVILNOSTI UGOTOVLJENIH V REVIZIJSKIH POSTOPKIH

 

Prenos celotnega družbenega kapitala v last in upravljanje sklada

 

25.e člen

 
Če revizijski organ v rednem inšpekcijskem pregledu zakonitosti razpolaganja z družbeno lastnino na podlagi pooblastil iz zakona, ki ureja položaj, naloge ter pravice in obveznosti Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, v podjetju, v katerem se opravlja oziroma je bil opravljen postopek revizije po 49. ali 49.a členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ugotovi, da je v podjetju po 31. 12. 1992 prišlo do zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja podjetja večje vrednosti zaradi pravnih poslov in drugih pravnih dejanj navedenih v 48. in 48.a členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, mora o svojih ugotovitvah takoj obvestiti agencijo, organe pregona, državno tožilstvo, javno pravobranilstvo in družbenega pravobranilca.
 
Šteje se, da je prišlo do zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja večje vrednosti, če vrednost ugotovljenega oškodovanja presega tolarsko protivrednost 100.000 ECU ali 10% vrednosti družbenega kapitala podjetja po otvoritveni bilanci.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window