Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-2501/1996, stran 3383 DATUM OBJAVE: 19.7.1996

VELJAVNOST: od 20.7.1996 / UPORABA: od 20.7.1996

RS 38-2501/1996

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.7.1996 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 38/96

Časovnica

Na današnji dan, 20.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.7.1996
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2501. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-A)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija 1996.
 
001-22-75/96
 
Ljubljana, dne 18. julija 1996.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI (ZRLI-A)

 

2. člen

 
V prvem odstavku 15. člena se za besedama "predstavnika predlagatelja" dodajo besede "oziroma pobudnika zahteve".
 
V drugem odstavku se za besedama "predstavnik predlagatelja" dodajo besede "oziroma pobudnik zahteve".
 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
"V primeru iz prejšnjega odstavka lahko predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik zahteve v osmih dneh po prejemu obvestila o odločitvi Državnega zbora zahteva, naj to odločitev preizkusi Ustavno sodišče. Če Ustavno sodišče ugotovi, da je odločitev Državnega zbora neutemeljena, jo razveljavi."
 

3. člen

 
Za prvim odstavkom 19. člena se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
 
"Če je do sprejetja akta o razpisu zakonodajnega referenduma vloženih več zahtev za razpis predhodnega referenduma o vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, mora Državni zbor razpisati referendum o vseh vloženih zahtevah na isti dan, in sicer v 30 dneh od vložitve zadnje zahteve za razpis predhodnega referenduma.
 
Če je v primeru iz prejšnjega odstavka vloženih do sprejema akta o razpisu zakonodajnega referenduma ena ali več pobud volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, razpiše Državni zbor predhodni referendum v 30 dneh od poteka roka za zbiranje podpisov v podporo tisti zahtevi za razpis referenduma, glede katere je bila pobuda vložena prva."
 
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
 

4. člen

 
V 23. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Če se na referendumu odloča o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, ki ga sprejema Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, je odločitev na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh volivcev."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window