Navigacija

Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-4451/2001, stran 8703 DATUM OBJAVE: 8.11.2001

VELJAVNOST: od 23.11.2001 / UPORABA: od 23.11.2001

RS 87-4451/2001

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.11.2001 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/01

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.11.2001
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4451. Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o materialni dolžnosti (ZMatD)

 
Razglašam zakon o materialni dolžnosti (ZMatD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2001.
 
001-22-125/01
 
Ljubljana, dne 2. novembra 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O MATERIALNI DOLŽNOSTI (ZMatD)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon določa vrste sredstev in opreme ter nepremičnin, za katere se lahko naloži materialno dolžnost za potrebe obrambe, varnosti, zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljnjem besedilu: sredstva iz popisa), vodenje evidence, postopek razporejanja in prevzema sredstev iz popisa, način določanja nadomestila za uporabo ter način ugotavljanja škode in izplačevanja odškodnin na sredstvih iz popisa.
 

2. člen

 
Državljani, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije so dolžne dajati za potrebe Slovenske vojske, enot za zveze, enotne kurirske službe ministrstva, pristojnega za obrambo (v nadaljnjem besedilu: enotna kurirska služba), policije, ministrstev, vladnih služb in upravnih enot (v nadaljnjem besedilu: državni organi), organov lokalnih skupnostih, Banke Slovenije, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) posebnega pomena za obrambo, ter štabov, enot in služb Civilne zaščite, naslednja sredstva iz popisa:
 
1.
motorna vozila:
 
-
motorna kolesa,
 
-
kombinirana vozila,
 
-
osebne avtomobile (samo terenske avtomobile),
 
-
avtobuse,
 
-
tovorna vozila,
 
-
priklopna vozila,
 
-
tovorna specialna vozila,
 
-
vlečna vozila,
 
-
delovna vozila;
 
2.
delovne stroje in sredstva:
 
-
viličarje različnih vrst in zmogljivosti,
 
-
gradbene in inžinirske stroje;
 
3.
plovila:
 
-
ladje, čolne in druga plovila morskega in rečnega prometa s pripadajočo opremo in orodjem;
 
4.
zrakoplove vseh vrst;
 
5.
vire električne energije (stacionarne in prenosne električne agregate) ter kemične vire toka (akumulatorje različnih vrst);
 
6.
opremo v avtopralnicah, prenosne rezervoarje in posode za vodo ter druga sredstva in opremo, ki se lahko uporabi za radiološko, kemijsko, biološko dekontaminacijo;
 
7.
motorne in električne žage, rezalke, traktorske priključke in druga sredstva ter opremo za tehnično reševanje.
 
Za materialno dolžnost se, ne glede na prejšnji odstavek, šteje tudi uporaba osebnih vozil, ki jih uporabijo pri opravljanju kurirskih nalog vojaški obvezniki, razporejeni v enotno kurirsko službo. Razporeditev v enotno kurirsko službo se šteje tudi za razporeditev osebnega vozila na podlagi materialne dolžnosti, če je razporejeni lastnik takega vozila.
 
Za materialno dolžnost se šteje tudi začasna uporaba zemljišč ali objektov na katerih se izvaja mobilizacija Slovenske vojske, državnih organov in organov lokalnih skupnostih, vojaške vaje, vaje sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma tistih, ki so potrebni za izvajanje zaščitnih ukrepov ob naravni ali drugi nesreči oziroma v vojnem ali izrednem stanju.
 
Za materialno dolžnost se šteje v skladu s tem zakonom tudi namestitev sredstev za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na poslovnih in drugih stavbah, izjemoma pa tudi na stanovanjskih stavbah, če teh sredstev ali naprav ni mogoče zaradi tehničnih razlogov namestiti na drugih objektih oziroma na drugih lokacijah.
 
Izjemoma se potrebna materialna sredstva iz popisa v skladu s tem zakonom razporedijo tudi gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, s katerimi je sklenjena pogodba za opravljanje proizvodnje ali storitev v vojni, če manjkajočih sredstev ni mogoče zagotoviti na drug način.
 

3. člen

 
Materialne dolžnosti ni mogoče naložiti za sredstva in opremo namenjeno obrambnim potrebam, za zdravstveno varstvo, delovanje policije, delovanje organa, pristojnega za izvrševanje kazenskih sankcij, delovanje državnih organov, organov lokalnih skupnostih, sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dejavnostim, ki jih opravljajo humanitarne organizacije. Materialne dolžnosti ni mogoče določiti za sredstva iz popisa, če obstajajo zadržki, določeni s tem zakonom.
 
Za vojaške potrebe na podlagi materialne dolžnosti ni mogoče določiti objektov, ki so pod posebnim varstvom po mednarodnem vojnem oziroma humanitarnem pravu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window