Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3713/2000, stran 9788 DATUM OBJAVE: 15.9.2000

VELJAVNOST: od 30.9.2000 / UPORABA: od 30.9.2000

RS 81-3713/2000

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.9.2000 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/00

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.9.2000
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3713. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. septembra 2000.
 
001-22-176/00
 
Ljubljana, dne 11. septembra 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-B)

 

1. člen

 
V 23. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in 44/00) se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
 
"4. mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij;"
 
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 24. člena se besedilo 2., 3., 4. točke spremeni tako, da se glasi:
 
"2. dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene;
 
3. društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za spise in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu;
 
4. ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi – za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovega dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene;"
 
Za 4. točko se doda nova 4.a točka, ki se glasi:
 
"4.a sindikati – za spise in dejanja v postopkih zastopanja interesov delavcev ter v postopku za pridobitev pravne osebnosti in lastnosti reprezentativnosti sindikata;"
 

3. člen

 
V 25. členu se v prvem odstavku besedilo "4. točke" nadomesti z besedilom: "5. točke".
 
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
 
"Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi obsojenci, ki bi bili ob odpustu s prestajanja kazni zapora v skladu z zakonom upravičeni do enkratne denarne pomoči.
 
Obsojenec na prestajanju kazni zapora je lahko, glede na višino denarja, ki ga zasluži z delom med prestajanjem kazni, oziroma glede na vsoto denarja, ki ga hrani kot obvezni prihranek v zavodu, oproščen plačevanja taks po tem zakonu."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window