Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-3205/2007, stran 8325 DATUM OBJAVE: 6.7.2007

VELJAVNOST: od 21.7.2007 / UPORABA: od 21.7.2007

RS 60-3205/2007

Verzija 11 / 11

Čistopis se uporablja od 27.7.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/07, 77/09, 15/13 - ZNPPol, 5/17, 68/17, 47/19, 139/20, 161/21, 29/22, 76/23

Časovnica

Na današnji dan, 22.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.7.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3205. Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2)

 
Razglašam Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2007.
 
Št. 001-22-73/07
 
Ljubljana, dne 2. julija 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O NADZORU DRŽAVNE MEJE (ZNDM-2)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon določa organizacijo in način opravljanja nadzora državne meje, izvajanja izravnalnih ukrepov in mednarodno policijsko sodelovanje.
 
(2)
Ta zakon za izvajanje Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo) (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Zakonik o schengenskih mejah) določa pristojne organe v Republiki Sloveniji ter sankcije za kršitve njegovih določb.
 
(3)
Za nadzor državne meje po tem zakonu se štejejo dejavnost in ukrepi iz Zakonika o schengenskih mejah.
 
(4)
Mednarodno policijsko sodelovanje zajema dejavnost tujih policijskih organov na državnem ozemlju Republike Slovenije oziroma organov Republike Slovenije na tujem državnem ozemlju, sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, napotitev uradnikov za zvezo v tujino ter sprejem tujih uradnikov za zvezo.
 
(5)
Opravljanje nadzora državne meje po tem zakonu ne posega v izvajanje pooblastil, ki jih imajo v skladu z veljavno zakonodajo drugi državni organi.
 

2. člen

(namen nadzora državne meje)

 
Nadzor državne meje se opravlja z namenom, da se:
 
-
zavarujeta življenje in zdravje ljudi;
 
-
preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrški ter odkrivajo in prijemajo njihovi storilci;
 
-
preprečujejo nedovoljene migracije;
 
-
zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja;
 
-
preprečujejo in odkrivajo druge nevarnosti za javno varnost in red.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
mejna črta razmejuje območje Republike Slovenije od območij sosednjih držav;
 
2.
državna meja po tem zakonu je kopenska in morska meja ter letališča in pristanišča, prek katerih poteka mednarodni promet;
 
3.
območja mejnih prehodov, za katere velja Sklep Sveta z dne 6. decembra 2007 o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki (UL L št. 323 z dne 8. 12. 2007, str. 34) in sklep Sveta (EU) 2022/2451 z dne 8. decembra 2022 o uporabi vseh določb schengenskega pravnega reda v Republiki Hrvaški (UL L št. 320 z dne 14. 12. 2022, str. 41), imajo za namene upravljanja in prostorske ureditve, status mejnega prehoda;
 
4.
mednarodni običaji so pravila splošne prakse in splošno sprejeta pravila, ki se nanašajo na vsebino in zadeve, urejene s tem zakonom;
 
5.
mejna prometna povezava je cesta, železniška proga ali pot, ki poteka čez mejno črto izven mejnih prehodov.
 

II. ORGAN, KI NADZIRA DRŽAVNO MEJO IN POOBLASTILA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window