Navigacija

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 101-4395/2005, stran 10610 DATUM OBJAVE: 11.11.2005

VELJAVNOST: od 26.11.2005 / UPORABA: od 26.11.2005

RS 101-4395/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.11.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 101/05

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.11.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4395. Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)

 
Razglašam Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. oktobra 2005.
 
001-22-115/05
 
Ljubljana, dne 7. novembra 2005
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O DVOJNEM OZNAČEVANJU CEN V TOLARJIH IN EVRIH (ZDOCTE)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja obveznost informativnega dvojnega in dvojnega označevanja cen blaga in storitev, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom v času uvajanja evra kot zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji.
 

2. člen

(namen zakona)

 
Namen informativnega dvojnega in dvojnega označevanja cen je:
 
1.
omogočiti urejen prehod zamenjave denarne enote Republike Slovenije;
 
2.
postopno prilagajanje in priprava potrošnikov na vrednotenje cen blaga in storitev v evrih;
 
3.
s primerljivostjo cen preprečiti zvišanje inflacije zaradi uvedbe evra.
 

3. člen

(definicije pojmov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
-
"potrošnik" je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti;
 
-
"podjetje" je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost ponujanja blaga in storitev, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost. Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanašajo tudi na zavode in druge organizacije oziroma fizične osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitve;
 
-
"navajanje dveh valut" pomeni hkratno označevanje cen blaga in storitev v tolarjih/stotinih (v nadaljnjem besedilu: tolarjih) in v evrih/centih (v nadaljnjem besedilu: evrih);
 
-
"vodilna valuta" je do dneva uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije tolar, od dneva uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije pa evro;
 
-
"druga valuta" je valuta, ki se v obdobju dvojnega in informativnega dvojnega označevanja cen uporablja za primerjavo cen glede na vodilno valuto;
 
-
"centralni paritetni tečaj" je menjalni tečaj, določen ob vstopu Republike Slovenije v ERM II (1 evro = 239,640 tolarja);
 
-
"tečaj zamenjave" je nepreklicno in trajno menjalno razmerje med tolarjem in evrom, ki ga določi Svet EU, v skladu s členom 123(5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/04);
 
-
"informativno dvojno označevanje cen" pomeni hkratno označevanje cen blaga in storitev v tolarjih in v evrih po centralnem paritetnem tečaju;
 
-
"dvojno označevanje cen" pomeni hkratno označevanje cen blaga in storitev v tolarjih in v evrih v skladu s tečajem zamenjave;
 
-
"obračunska tabela" je primerjalni prikaz tipičnih cen ali zneskov v vodilni valuti v razmerju do druge valute.
 

II. NAVAJANJE DVEH VALUT

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window