Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 139-6042/2006, stran 16165 DATUM OBJAVE: 29.12.2006

VELJAVNOST: od 13.1.2007 / UPORABA: od 13.1.2007

RS 139-6042/2006

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.1.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 139/06

Časovnica

Na današnji dan, 18.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.1.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

6042. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 2006.
 
001-22-199/06
 
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 37. člena beseda "primernega" nadomesti z besedo "pravičnega".
 
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
"(4) Za namen tega zakona se kot uvoz šteje sprostitev blaga v prost promet v skladu s carinskimi predpisi Evropske skupnosti ter vsak vnos na ozemlje Republike Slovenije iz drugih držav članic Evropske unije.".
 
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
 

2. člen

 
V 38. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
"(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena niso zavezanci nadomestila za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih prvič prodajo ali uvozijo za:
 
1.
komercialno reproduciranje avtorskih del, pri katerem je treba pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, ali
 
2.
reproduciranje avtorskih del v korist invalidnih oseb, če je neposredno povezano z njihovo invalidnostjo.".
 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedama "kolektivne organizacije" doda besedilo "ob koncu vsakega četrtletja" ter doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Pridobljene podatke lahko kolektivna organizacija uporabi le za namen, za katerega so bili dani, in jih nepooblaščenim osebam ne sme razkriti.".
 

3. člen

 
Tretji odstavek 39. člena se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window