Navigacija

Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1182/2006, stran 2978 DATUM OBJAVE: 21.3.2006

VELJAVNOST: od 22.3.2006 / UPORABA: od 22.3.2006

RS 29-1182/2006

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 7.8.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/06, 105/09 - odl. US, 59/10

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.8.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1182. Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN)

 
Razglašam Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. marca 2006.
 
001-22-36/06
 
Ljubljana, dne 14. marca 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO IN VISOKEM PREDSTAVNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO (ZSNVPN)

 

1. člen

 
(1)
Ta zakon določa preoblikovanje Sklada Republike Slovenije za sukcesijo v Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad, ter njegove organe in naloge.
 
(2)
Ta zakon ureja tudi pravice in obveznosti visokega predstavnika oziroma visoke predstavnice Republike Slovenije za nasledstvo (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik).
 

2. člen

 
(1)
Sklad Republike Slovenije za sukcesijo, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/93, 38/94, 40/97, 7/03 – odločba US in 86/04 – ZPSSJAN), se preoblikuje v Sklad Republike Slovenije za nasledstvo (v nadaljnjem besedilu: Sklad). Sklad ustanovi Republika Slovenija kot javni finančni sklad.
 
(2)
Sklad v imenu Republike Slovenije ustanovi Vlada Republike Slovenije z ustanovitvenim aktom, s katerim se uredijo oziroma določijo predvsem:
 
-
ime in sedež Sklada,
 
-
vrednost namenskega premoženja Sklada,
 
-
vrste premoženja, ki bo kot namensko premoženje vloženo ob ustanovitvi Sklada,
 
-
pristojnosti organov,
 
-
druga vprašanja s področja delovanja Sklada.
 
(3)
Ministrstvo, pristojno za področje delovanja Sklada, je ministrstvo, pristojno za finance.
 

3. člen

 
Sklad se ustanovi z namenom izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 20/02) in s tem v zvezi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ) ter opravljanje drugih nalog, povezanih z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window