Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 126-6413/2007, stran 18637 DATUM OBJAVE: 31.12.2007

VELJAVNOST: od 15.1.2008 / UPORABA: od 1.10.2008

RS 126-6413/2007

Časovnica

Na današnji dan, 19.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.11.2023
    DO 31.12.2024
 
 

6413. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

 
Razglašam Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
 
Št. 003-02-2/2007
 
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP)

 

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

Oddelek 1.1: Vsebina zakona

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja:
 
1.
finančno poslovanje pravnih oseb,
 
2.
postopka zaradi grozeče insolventnosti,
 
3.
postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter
 
4.
postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.
 

2. člen

(prenos in izvajanje predpisov EU)

 
(1)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:
 
1.
Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. 5. 2001, str. 15) in
 
2.
Direktiva (EU) 2019/1023 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okvirih preventivnega prestrukturiranja, odpustu dolgov in prepovedih opravljanja dejavnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov glede prestrukturiranja, insolventnosti in odpusta dolgov ter o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o prestrukturiranju in insolventnosti) (UL L št. 172 z dne 26. 6. 2019, str. 18).
 
(2)
S tem zakonom se ureja izvajanje Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L št. 141 z dne 5. 6. 2015, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/848/EU).
 

Oddelek 1.2: Opredelitev pojmov in kratic

 

3. člen

(namen opredelitve pojmov)

 
(1)
V oddelku 1.2 tega zakona so opredeljeni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, če ni za posamezen pojem določeno, da je namen njegove opredelitve ožji.
 
(2)
V oddelku 8.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, uporabljeni v 8. poglavju tega zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window