Navigacija

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 126-6413/2007, stran 18637 DATUM OBJAVE: 31.12.2007

VELJAVNOST: od 15.1.2008 / UPORABA: od 1.10.2008

RS 126-6413/2007

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.12.2021
    DO nadaljnjega
 
 

6413. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

 
Razglašam Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
 
Št. 003-02-2/2007
 
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP)

 

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

Oddelek 1.1: Vsebina zakona

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja:
 
1.
finančno poslovanje pravnih oseb,
 
2.
postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter
 
3.
postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.
 

2. člen

(prenos in izvajanje predpisov EU)

 
(1)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:
 
1.
Direktiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic (UL L št. 110 z dne 20. aprila 2001, str. 28) in
 
2.
Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. maja 2001, str. 15).
 
(2)
S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe Sveta št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o insolvenčnih postopkih (UL L št. 160 z dne 30. junija 2000, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1346/2000).
 

Oddelek 1.2: Opredelitev pojmov in kratic

 

3. člen

(namen opredelitve pojmov)

 
(1)
V oddelku 1.2 tega zakona so opredeljeni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, če ni za posamezen pojem določeno, da je namen njegove opredelitve ožji.
 
(2)
V oddelku 8.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, uporabljeni v 8. poglavju tega zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window