Navigacija

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (ZPDKEIBA)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-1755/1999, stran 4180 DATUM OBJAVE: 14.5.1999

VELJAVNOST: od 15.5.1999 / UPORABA: od 15.5.1999

RS 36-1755/1999

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.5.1999 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.4.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 36/99

Časovnica

Na današnji dan, 1.4.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.5.1999
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1755. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (ZPDKEIBA)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (ZPDKEIBA)

 
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (ZPDKEIBA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. aprila 1999.
 
001-22-68/99
 
Ljubljana, dne 6. maja 1999.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS d.d. IZ NASLOVA KREDITA, KI GA NAJAME PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/III (ZPDKEIBA)

 

1. člen

 
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki, v znesku 175 mio EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja, za Projekt slovenskih avtocest/III – gradnja avtocestnega odseka Vransko–Blagovica, pod naslednjimi pogoji:
 
-
rok črpanja kredita je 15. junij 2004;
 
-
valuta črpanja kredita je EUR ali valute držav članic Evropske investicijske banke, oziroma katerakoli valuta, s katero se trguje na mednarodnem denarnem trgu;
 
-
rok odplačila kredita je 20 let z vključenim petletnim moratorijem za odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15. 12. 2004;
 
-
valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne tranše;
 
-
obrestna mera kredita je obrestna mera, ki jo določi Evropska investicijska banka Luxemburg za izbrano valuto črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali popravljiva (t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačilne dobe kredita nekajkrat spremeni – prilagodi in se v posameznih obdobjih, v tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in 6 let, obračunava po veljavni stopnji Evropske investicijske banke); kreditojemalec se za obrestno mero odloča za vsak počrpan znesek;
 
-
obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive četrtletno, s stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno na enake datume kot glavnica posojila; plačilo obresti se izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;
 
-
zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti v višini 2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
 
-
provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja;
 
-
provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je 0,75% letno za odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi tega zneska;
 
-
provizija za razveljavitev dela kredita je enaka znesku, ki se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri, ki bi sicer veljala za ta del kredita;
 
-
razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek sredstev te banke v okviru posameznega razpisa, kreditojemalec opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav.
 
V primeru, ko DARS d.d. zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne bo poravnavala svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na poseben poziv Evropske investicijske banke plačala te obveznosti namesto DARS d.d.
 
DARS d.d. mora pred najavo vsakokratnega črpanja kredita pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance.
 

2. člen

 
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše z Evropsko investicijsko banko minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec.
 
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo.
 

3. člen

 
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window