Navigacija

Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2008

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 123-6264/2007, stran 18077 DATUM OBJAVE: 28.12.2007

VELJAVNOST: od 29.12.2007 / UPORABA: od 29.12.2007

RS 123-6264/2007

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.7.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.1.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 123/07, 65/08

Časovnica

Na današnji dan, 18.1.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

6264. Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2008

 
 
Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvedbo petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2008

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa ukrepe, ki jih morajo zaradi zagotavljanja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenja živali v letu 2008 izvesti:
 
-
veterinarske organizacije, ki opravljajo javno veterinarsko službo na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije),
 
-
Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI),
 
-
lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom,
 
-
izvajalci odlova prostoživečih ptic,
 
-
izvajalec vzorčenja netopirjev,
 
-
izvajalci peroralnega cepljenja lisic s koncesijo in
 
-
imetniki živali.
 

2. člen

 
(1)
Uradni veterinar območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) z odločbo po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz tega pravilnika.
 
(2)
Veterinarska organizacija mora pred začetkom izvajanja del iz tega pravilnika obvestiti uradnega veterinarja OU VURS.
 
(3)
Veterinarske organizacije morajo mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih in rezultatih opravljenih preiskav iz tega pravilnika v centralni informacijski sistem VURS, v računalniški program EPI (v nadaljnjem besedilu: CIS VURS EPI).
 
(4)
V roku iz prejšnjega odstavka veterinarska organizacija uradnemu veterinarju OU VURS predloži predlog računa za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec, iz katerega mora biti razvidno, da so bile pristojbine odvedene v predpisanem roku. Predlog računa za opravljena dela po tem pravilniku je del skupnega predloga računa za izvajanje del v skladu z določbami koncesijskih pogodb.
 
(5)
Uradni veterinar OU VURS na podlagi podatkov iz računalniškega programa CIS VURS EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali je bilo delo iz tega pravilnika opravljeno v skladu s predpisi in zahtevami tega pravilnika ter to potrdi s podpisom računa do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec na sedežu veterinarske organizacije, ki je račun izdala.
 

3. člen

 
(1)
NVI mora mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih iz 28. in 29. člena tega pravilnika v CIS VURS EPI.
 
(2)
Rezultate opravljenih preiskav iz tega pravilnika, razen preiskav iz 11., 19. in 32. člena tega pravilnika, mora NVI vnesti v CIS VURS EPI do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec.
 
(3)
V roku iz prejšnjega odstavka NVI uradnemu veterinarju OU VURS predloži zahtevek za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec za območje OU VURS. Iz zahtevka mora biti razvidno, na katera izvedena dela in katere vzorce se zahtevek nanaša (seznam protokolnih številk oziroma seznam številk zapisnikov iz CIS VURS EPI).
 
(4)
Uradni veterinar OU VURS na podlagi podatkov iz CIS VURS EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali je bilo delo iz tega pravilnika opravljeno v skladu s predpisi in zahtevami tega pravilnika ter to potrdi s podpisom zahtevka. Uradni veterinar OU VURS mora zahtevek potrditi do tridesetega dne v mesecu za pretekli mesec.
 
(5)
Ne glede na tretji odstavek tega člena pošlje NVI zahtevek za povračilo stroškov za preiskave iz 11., 19., 30., 31., 32. in 33. člena tega pravilnika za območje celotne Republike Slovenije za pretekli mesec na glavni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS). Sestavni del zahtevka morajo biti tudi podatki iz spremnih dopisov za prejete vzorce. Te podatke NVI posreduje po elektronski poti v obliki, ki je objavljena na spletni strani VURS www.vurs.gov.si.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window