Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3308/2000, stran 8672 DATUM OBJAVE: 8.8.2000

VELJAVNOST: od 9.8.2000 / UPORABA: od 9.8.2000

RS 70-3308/2000

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.8.2000 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.1.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/00

Časovnica

Na današnji dan, 28.1.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.8.2000
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3308. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. julija 2000.
 
001-22-152/00
 
Ljubljana, dne 28. julija 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A KO N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-K)

 

1. člen

 
V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US) se v prvem stavku četrtega odstavka 16. člena, za besedo "zakonom", doda besedilo "po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju ter po postopku, ki ga določa poseben zakon".
 

2. člen

 
Za drugim odstavkom 21.a člena se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
 
"Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
 
-
enotno matično številko občana,
 
-
ime in priimek,
 
-
kraj rojstva,
 
-
državljanstvo,
 
-
stalno in začasno prebivališče
 
-
zakonski stan.
 
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
 
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov."
 

3. člen

 
V prvem odstavku 32.a člena se doda nov drugi stavek,ki se glasi:
 
"Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window