Navigacija

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 45-2547/2001, stran 5007 DATUM OBJAVE: 7.6.2001

VELJAVNOST: od 7.12.2001 / UPORABA: od 7.12.2001

RS 45-2547/2001

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 29.3.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 45/01, 96/02, 37/04, 20/06, 100/13, 23/20

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.3.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2547. Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o industrijski lastnini (ZIL-1)

 
Razglašam zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja 2001.
 
Št. 001-22-57/01
 
Ljubljana, dne 1. junija 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL-1)

 

Prvo poglavje

 

TEMELJNA NAČELA

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon določa vrste pravic industrijske lastnine po tem zakonu in postopke za podelitev in registracijo teh pravic, sodno varstvo pravic in zastopanje strank v postopkih po tem zakonu.
 
(2)
Pravice industrijske lastnine po tem zakonu so patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba.
 
(3)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:
 
-
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str. 13),
 
-
Direktiva 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL L št. 289 z dne 28. 10. 1998, str. 28),
 
-
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 45) in
 
-
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2015/2436/EU z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L št. 336 z dne 23. 12. 2015, str. 1).
 

2. člen

(enakost tujih in domačih oseb)

 
(1)
Pravne in fizične osebe, ki so pripadniki tujih držav, uživajo glede varstva pravic industrijske lastnine v Republiki Sloveniji enake pravice kot domače pravne ali fizične osebe oziroma domači pripadniki v skladu s Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine z dne 15. aprila 1994 (Uradni list RS-MP, št. 10/95, v nadaljnjem besedilu: Sporazum TRIPs) ali z uporabo načela vzajemnosti.
 
(2)
Obstoj vzajemnosti dokazuje tisti, ki se nanjo sklicuje.
 

3. člen

(prijava za pridobitev pravic industrijske lastnine)

 
(1)
Ob upoštevanju 17. člena tega zakona se pridobitev posamezne pravice industrijske lastnine v Republiki Sloveniji zahteva z nacionalno prijavo, vloženo pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) v skladu s tem zakonom.
 
(2)
Pridobitev pravic industrijske lastnine v Republiki Sloveniji se lahko zahteva tudi na podlagi prijav, vloženih v tujini, če je to v skladu z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. Pravni učinek pravic industrijske lastnine, podeljenih ali registriranih na podlagi takih prijav, je izenačen s pravicami industrijske lastnine, ki so podeljene ali registrirane na podlagi nacionalnih prijav, razen če je z mednarodno pogodbo določeno drugače.
 
(3)
Ista oseba ne more pridobiti posamezne pravice industrijske lastnine na podlagi nacionalne prijave, če je za pridobitev iste pravice prej vložila prijavo po prejšnjem odstavku.
 
(4)
Pridobitev pravic industrijske lastnine v tujini se lahko zahteva tudi na podlagi prijav, vloženih pri uradu, če je to v skladu z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window