Navigacija

Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 96-4803/2002, stran 10508 DATUM OBJAVE: 14.11.2002

VELJAVNOST: od 29.11.2002 / UPORABA: od 29.11.2002

RS 96-4803/2002

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 11.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 96/02, 22/04, 41/07 - ZVRK, 109/09, 9/14, 59/17

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.11.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

4803. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP)

 
Razglašam zakon volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.
 
001-22-123/02
 
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O VOLITVAH POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT (ZVPEP)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) iz Republike Slovenije v evropskem parlamentu se volijo neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem za dobo petih let.
 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L št. 329 z dne 30. 12. 1993, str. 34), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/1/EU z dne 20. decembra 2012 o spremembi Direktive 93/109/ES v zvezi z nekaterimi podrobnimi ureditvami za uresničevanje pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L št. 26 z dne 26. 1. 2013, str. 27).
 

2. člen

 
Poslanec v evropskem parlamentu (v nadaljnjem besedilu: poslanec) ne more biti poslanec v državnem zboru in ne more opravljati izvršilne funkcije v lokalni skupnosti. Poslanec tudi ne sme opravljati funkcij in dejavnosti, ki jih ne sme opravljati poslanec v državnem zboru.
 

3. člen

 
Volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (v nadaljnjem besedilu: volitve) razpiše predsednik republike. Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan v obdobju, ki ga določi pristojni organ Evropske unije.
 
Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred dnevom glasovanja. Od dneva razpisa glasovanja do dneva glasovanja mora preteči najmanj šestdeset dni.
 
Z dnem, ki je v aktu o razpisu volitev določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window