Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1665/2004, stran 4712 DATUM OBJAVE: 20.4.2004

VELJAVNOST: od 5.5.2004 / UPORABA: od 5.5.2004

RS 40-1665/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.5.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 40/04

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.5.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1665. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2004.
 
001-22-47/04
 
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBRAMBI (ZObr-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 47/02, 67/02 – popr., 110/02 – ZGO-1 in 97/03 – odl. US) se v celotnem besedilu zakona besedilo "zakon o delavcih v državni upravi" ali "zakon za delavce v državni upravi" nadomesti z besedilom "zakon o javnih uslužbencih", besedilo "delavci v državni upravi" v ustreznem sklonu z besedama "javni uslužbenci", besedilo "predpisi o delavcih v državni upravi" z besedilom "predpisi o javnih uslužbencih" in besedilo "višji upravni in upravni delavci oziroma strokovno tehnični delavci" z besedilom "uradniki in strokovno tehnični delavci" v ustreznem sklonu.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 20. člena se v 2. točki za besedama "ki želijo" doda besedilo "opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, prostovoljno opravljati vojaško službo v rezervni sestavi,".
 

3. člen

 
V 29. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
 
"(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se v načrtih uporabe vojske lahko določijo pomembni energetski, transportni, proizvodni, telekomunikacijski in drugi podobni objekti ter sedeži organov oblasti na ravni države, kot objekti, pomembni za obrambo države. Njihovo varovanje, vključno z zračnim prostorom nad temi objekti, obalo in pripadajočim akvatorijem pred temi objekti, izvaja tudi vojska v skladu z načrti in po predhodni odobritvi vlade.
 
(5)
Zračni prostor države nadzoruje in varuje vojska v skladu z načrti, predpisi in mednarodnimi pogodbami.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window