Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-3216/2005, stran 7691 DATUM OBJAVE: 29.7.2005

VELJAVNOST: od 13.8.2005 / UPORABA: od 13.8.2005

RS 72-3216/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.8.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.7.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 72/05

Časovnica

Na današnji dan, 4.7.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.8.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3216. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
 
001-22-63/05
 
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-M)

 

1. člen

 
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in 108/03 – odl. US) se besedilo 10. člena spremeni tako, da se glasi:
 
"Samoupravne lokalne skupnosti imajo pravico do uporabe lastnega grba in zastave. Grb in zastava se morata razlikovati od grba in zastave Republike Slovenije, tujih držav in narodov ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti.
 
Grb in zastavo določi samoupravna lokalna skupnost s predpisom.
 
Samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo žig, ki mora vsebovati označbo in ime samoupravne lokalne skupnosti.".
 

2. člen

 
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek 12. člena, ki se glasijo:
 
"Območje občine je določeno z zakonom o ustanovitvi občine.
 
Območje občine se lahko spremeni oziroma nova občina se lahko ustanovi z zakonom po opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev.
 
Z zakonom, s katerim se ustanovi nova občina se določi njeno območje, ime in sedež, število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve, pomembne za konstituiranje občine.".
 

3. člen

 
(1)
V drugem odstavku 13. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
 
"– popolna osnovna šola;".
 
(2)
Tretja in šesta alinea se črtata.
 
(3)
V oklepaju sedme alinee se besedi "splošno izobraževalna" nadomestita z besedo "splošna".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window