Navigacija

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 96-4191/2005, stran 9945 DATUM OBJAVE: 28.10.2005

VELJAVNOST: od 12.11.2005 / UPORABA: od 12.11.2005

RS 96-4191/2005

Verzija 9 / 9

Čistopis se uporablja od 30.5.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 - ZDavP-1B, 105/06 - odl. US, 26/09 - ZIPRS0809-B, 9/14, 49/20 - ZIUZEOP, 163/22, 22/23 - odl. US, 59/23 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.5.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

4191. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1)

 
Razglašam Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
 
Št. 001-22-105/05
 
Ljubljana, dne 25. oktobra 2005
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1)

 

I. STATUS RTV SLOVENIJA

 

1. člen

 
Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov (v nadaljnjem besedilu: državljanov) Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: Slovencev po svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.
 

2. člen

 
(1)
Ustanovitelj javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija je Republika Slovenija. Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija in zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe.
 
(2)
Ime javnega zavoda je Radiotelevizija Slovenija, skrajšano ime pa RTV Slovenija.
 
(3)
Sedež RTV Slovenija je v Ljubljani.
 

II. DEJAVNOST RTV SLOVENIJA

 

Javna služba na področju radijske in televizijske dejavnosti

 

3. člen

 
(1)
Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje:
 
-
dveh nacionalnih televizijskih programov;
 
-
treh nacionalnih radijskih programov;
 
-
radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru;
 
-
po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu: narodnostni program) ter radijske in televizijske oddaje za romsko etnično skupnost (v nadaljnjem besedilu: oddaje za Rome);
 
-
radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter za slovenske izseljenke in izseljence (v nadaljnjem besedilu: izseljence) in zdomce;
 
-
radijskih in televizijskih programov za tujo javnost;
 
-
teleteksta, internetnega in mobilnega portala.
 
(2)
Javna služba po tem zakonu poleg programov iz prejšnjega odstavka obsega tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window