Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-197/1999, stran 333 DATUM OBJAVE: 28.1.1999

VELJAVNOST: od 12.2.1999 / UPORABA: od 12.2.1999

RS 5-197/1999

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.2.1999 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/99

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.2.1999
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

197. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-B)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. januarja 1999.
 
001-22-1/99
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU (ZPDI-B)

 

1. člen

 
V zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94 in 71/94) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
 
"Skupno število pripravniških mest na posameznih višjih sodiščih za pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje na sodišču, določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, skupno število pripravniških mest za pripravnike, ki opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike pa določi minister, pristojen za pravosodje, na predlog predsednika posameznega višjega sodišča.
 
K predlogu ministra iz prejšnjega odstavka dajo mnenje sodni svet, Odvetniška zbornica Slovenije, Notarska zbornica Slovenije in personalna komisija državnega tožilstva.
 
Predsednik višjega sodišča določi, koliko pripravnikov od skupnega števila pripravniških mest iz prvega odstavka tega člena se bo usposabljalo na posameznih okrožnih in okrajnih sodiščih z območja višjega sodišča."
 

2. člen

 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"Če je prijavljenih za opravljanje pripravništva več kandidatov, kot je prostih mest sodniških pripravnikov, določi predsednik višjega sodišča prednostne vrstne rede za zasedbo prostih mest.
 
Polovico prostih mest se zasede na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki se določi z upoštevanjem višine povprečne ocene, ki so jo kandidati dosegli v času študija. Med kandidati z enako povprečno oceno imajo prednost kandidati, ki imajo višjo povprečno oceno iz učnih predmetov, ki sodijo v področje civilnega in kazenskega prava, če so tudi te ocene enake, se upošteva čas vložitve popolne prijave za opravljanje pripravništva.
 
Polovica prostih mest se zasede na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki se določi z upoštevanjem časa vložitve popolne prijave za opravljanje pripravništva. Med kandidati, ki so istočasno vložili popolno prijavo za opravljanje pripravništva, imajo prednost kandidati, ki imajo višjo povprečno oceno.
 
Predsednik višjega sodišča lahko izjemoma brez upoštevanja kriterijev iz prejšnjih odstavkov dovoli opravljati pripravništvo kandidatom, ki so magistri ali doktorji prava, kandidatom, ki so se odlikovali z izredno dobro ocenjeno diplomsko ali drugo nalogo oziroma dobili posebno priznanje, ali če to narekujejo posebne kadrovske potrebe v pravosodju."
 

3. člen

 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"Prednostne vrstne rede po kriterijih iz drugega odstavka 8. člena tega zakona določi predsednik višjega sodišča največ štiri mesece in najmanj trideset dni pred izpraznitvijo enega ali več pripravniških mest in jih objavi na sodni deski višjega in okrožnih sodišč.
 
Prednostni vrstni redi, ki se določijo po kriterijih iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona, se objavijo na sodni deski višjega ter okrožnih sodišč in se mesečno dopolnjujejo."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window