Navigacija

Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-4693/1999, stran 14758 DATUM OBJAVE: 9.12.1999

VELJAVNOST: od 24.12.1999 / UPORABA: od 24.12.1999

RS 99-4693/1999

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 18.6.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 99/99, 107/99, 65/03 - ZKem-A, 2/04, 47/04 - ZdZPZ, 39/06, 40/14 - ZIN-B

Časovnica

Na današnji dan, 17.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.6.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

4693. Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)

 
Razglašam zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra 1999.
 
001-22-167/99
 
Ljubljana, dne 3. decembra 1999.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJI (ZZdrI)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Zdravstvena inšpekcija (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija) opravlja zaradi varovanja javnega zdravja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja:
 
-
nalezljivih bolezni;
 
-
zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane;
 
-
zdravstvene ustreznosti pitne vode;
 
-
objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo;  
 
-
zdravstvene ustreznosti mineralnih vod;    
 
-
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;  
 
-
kozmetičnih proizvodov;   
 
-
igrač;    
 
-
tobaka, tobačnih izdelkov;    
 
-
omejevanja porabe alkohola;    
 
-
higienske ustreznosti kopalnih vod; 
 
-
minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopališčih, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah;    
 
-
splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj;  
 
-
ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti.
 
Inšpekcija opravlja tudi druge naloge v skladu s posebnimi predpisi oziroma izvaja nadzor nad drugimi predpisi z delovnega področja ministrstva.
 
Inšpekcija opravlja nadzor nad osebami, prevoznimi sredstvi ter blagom na mejnih prehodih, kjer opravlja nadzor organ iz 2. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: mejni prehodi).
 

III. ORGANIZACIJA

 

4. člen

 
Za glavnega zdravstvenega inšpektorja se imenuje zdravnik – specialist s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti (higiene, epidemiologije oziroma medicine dela), ki ima najmanj 11 let delovnih izkušenj.
 

5. člen

 
Organ, ki opravlja inšpekcijo pri svojem delu sodeluje z drugimi upravnimi organi in organizacijami, zdravstvenimi zavodi, drugimi strokovnimi organizacijami ter drugimi javnimi zavodi, zlasti s tistimi, ki delujejo na področju varovanja zdravja ljudi.
 
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora zagotavljajo strokovno podporo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi za zdravstveno varstvo.
 
Laboratorijske analize oziroma preiskave v okviru programov inšpekcijskega nadzora, ki ga izvaja organ, ki opravlja inšpekcijo, opravljajo akreditirani laboratoriji, ki jih imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
 
Merila za oblikovanje cen laboratorijskih analiz oziroma preiskav iz prejšnjega odstavka predpiše minister s pravilnikom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window