Navigacija

Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 117-5015/2006, stran 12322 DATUM OBJAVE: 16.11.2006

VELJAVNOST: od 1.1.2007 / UPORABA: od 1.1.2007

RS 117-5015/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 7.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 117/06, 25/16 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.4.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5015. Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)

 
Razglašam Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. oktobra 2006.
 
001-22-156/06
 
Ljubljana, dne 6. novembra 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN (ZDPN-2)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja davek na promet nepremičnin in nekaterih stvarnih pravic (v nadaljnjem besedilu: davek).
 

2. člen

(pripadnost davka)

 
Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.
 

3. člen

(predmet obdavčitve)

 
(1)
Davek se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem (v nadaljevanju: prenos) stavbne pravice po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja.
 
(2)
Promet nepremičnin po tem zakonu je vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini (v nadaljnjem besedilu: prenos nepremičnin).
 
(3)
Za prenos nepremičnin v skladu s prejšnjim odstavkom se šteje tudi:
 
-
zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino;
 
-
finančni najem nepremičnine;
 
-
prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
 
-
prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
 
-
prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.
 
(4)
Za promet nepremičnin po tem zakonu se šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window