Navigacija

Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-3464/2007, stran 8901 DATUM OBJAVE: 16.7.2007

VELJAVNOST: od 17.7.2007 / UPORABA: od 17.7.2007

RS 64-3464/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.7.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 64/07

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.7.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3464. Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1B)

 

S P R E M E M B E     I N      D O P O L N I T V E      P O S L O V N I K A    
državnega zbora (PoDZ-1B)

 

1. člen

 
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) se v 10. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"(2) Do ustanovitve kolegija predsednika državnega zbora začasni vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti odločajo o predlogih iz prve, druge in četrte alinee šestega odstavka 21. člena tega poslovnika ter lahko predlagajo kandidata za generalnega sekretarja državnega zbora.".
 
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
"(3) Sedežni red poslancev v dvorani se določi s sporazumom med poslanskimi skupinami. Če sporazum ni dosežen, se sedežni red določi tako, da izmed prostih poslanskih sedežev poslanska mesta določajo poslanske skupine v vrstnem redu od največje do najmanjše poslanske skupine. Enako številčne poslanske skupine določijo poslanska mesta v zaporedju, kot ga določi predhodni žreb.".
 

2. člen

 
Na koncu drugega odstavka 18. člena se doda besedilo "Obliko in vsebino poslanske izkaznice določi mandatno-volilna komisija.".
 

3. člen

 
Na koncu petega odstavka 21. člena se pika nadomesti z vejico in za njo doda besedilo "razen za zadeve iz prve in četrte alinee šestega odstavka tega člena.".
 
V desetem odstavku se za besedama "sprejeti odločitvi" dodata vejica in besedilo "o zadevah iz prve alinee pa v roku iz tretjega odstavka 143. člena tega poslovnika,".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window