Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2483/2002, stran 5179 DATUM OBJAVE: 11.6.2002

VELJAVNOST: od 26.6.2002 / UPORABA: od 26.6.2002

RS 51-2483/2002

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.6.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 51/02

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.6.2002
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2483. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2002.
 
001-22-52/02
 
Ljubljana, dne 7. junija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPolS-B)

 

1. člen

 
V zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odločba US, 1/99 – ZNIDC in 70/2000) se v 7. členu črta besedilo: "oziroma član organov stranke", besedilo člena pa postane prvi odstavek tega člena.
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji postane članica oziroma član stranke državljanka oziroma državljan države članice Evropske unije, ki mu je v Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena."
 

2. člen

 
V 21. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
"Prepoved iz prejšnjega odstavka tega člena se ne nanaša na članarine in prispevke, ki jih stranka pridobiva od svojih članov."
 

3. člen

 
V 26. členu se v tretjem odstavku besedilo: "30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2%" nadomesti z besedilom: "0,6%", na koncu stavka pa se doda besedilo: "za to leto".
 
Četrti odstavek se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window