Navigacija

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3449/2006, stran 8495 DATUM OBJAVE: 27.7.2006

VELJAVNOST: od 11.8.2006 / UPORABA: od 11.8.2006

RS 79-3449/2006

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 1.9.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 79/06, 68/17, 46/19

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3449. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)

 
Razglašam Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2006.
 
Št. 001-22-112/06
 
Ljubljana, dne 21. julija 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZPSI-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: poklicno in strokovno izobraževanje).
 
S tem zakonom se ureja tudi izpopolnjevanje po pridobljeni izobrazbi ter usposabljanje, ki ni urejeno s predpisi s področja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
 

2. člen

(cilji)

 
Poklicno in strokovno izobraževanje ima nalogo, da:
 
-
na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, spretnosti in poklicne zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje,
 
-
spodbuja vseživljenjsko učenje, načrtovanje in vodenje kariere,
 
-
izobražuje za trajnostni razvoj, podjetnost, inovativnost in ustvarjalnost,
 
-
razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje,
 
-
razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa tudi v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku,
 
-
spodbuja zavest o integriteti posameznika,
 
-
razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in védenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
 
-
vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno in miroljubno sožitje ter spoštovanje soljudi,
 
-
razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznanja z drugimi kulturami in civilizacijami,
 
-
omogoča vključevanje v evropsko delitev dela,
 
-
razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne demokratične in socialno pravične države,
 
-
vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje,
 
-
razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana,
 
-
razvija nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje.
 

3. člen

(izobrazba)

 
V poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju se pridobi naslednja izobrazba:
 
-
nižja poklicna izobrazba,
 
-
srednja poklicna izobrazba,
 
-
srednja strokovna izobrazba.
 
Nižja poklicna izobrazba se pridobi po izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja z opravljenim zaključnim izpitom.
 
Srednja poklicna izobrazba se pridobi po izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja z opravljenim zaključnim izpitom.
 
Srednja strokovna izobrazba se pridobi po izobraževalnem programu srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega izobraževanja ter po poklicnem tečaju z opravljeno poklicno maturo.
 
Srednja strokovna izobrazba se pridobi tudi z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window