Navigacija

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-5064/2007, stran 13697 DATUM OBJAVE: 9.11.2007

VELJAVNOST: od 24.11.2007 / UPORABA: od 24.11.2007

RS 102-5064/2007

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 4.4.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 11.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 - ZSInv, 40/23 - ZZrID-A

Časovnica

Na današnji dan, 11.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.4.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

5064. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1)

 
Razglašam Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. oktobra 2007.
 
001-22-118/07
 
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO (ZPOP-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa ukrepe za spodbujanje podjetništva in organiziranost na tem področju ter postopke za dodeljevanje sredstev, namenjenih oblikovanju podpornega okolja za podjetništvo.
 

2. člen

(cilji zakona)

 
Temeljni cilji zakona so:
 
-
vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja na lokalni, pokrajinski in nacionalni ravni,
 
-
ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničevanje ustvarjalnih podjetniških potencialov državljanov,
 
-
povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest,
 
-
pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov,
 
-
vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in podjetnice (v nadaljnjem besedilu: podjetnike) in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, za dostop do celovitih podpornih storitev,
 
-
spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
-
"podjetje" je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko,
 
-
"srednje veliko podjetje" je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 50 milijonov eurov, oziroma letna vrednost aktive pa ne presega 43 milijonov eurov,
 
-
"malo podjetje" je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 10 milijonov eurov, oziroma letna vrednost aktive pa ne presega 10 milijonov eurov,
 
-
"mikro podjetje" je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 2 milijonov eurov, oziroma letna vrednost aktive pa ne presega 2 milijonov eurov.
 

II. PROGRAM UKREPOV ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window