Navigacija

Zakon o igrah na srečo (ZIS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-3507/1995, stran 1909 DATUM OBJAVE: 19.5.1995

VELJAVNOST: od 3.6.1995 / UPORABA: od 3.6.1995

RS 27-3507/1995

Verzija 13 / 13

Čistopis se uporablja od 18.6.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 - Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 - Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 - Uradni list RS, št. 27/95, 85/01, 54/02 - odl. US, 101/03, 10/10, 106/10, 108/12, 11/14, 40/14 - ZIN-B

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.6.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3507. Zakon o igrah na srečo

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o igrah na srečo

 
Št. 012-01/95-37
 
Ljubljana, dne 17. maja 1995.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N 
O IGRAH NA SREČO

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo na način, da igre na srečo potekajo v urejenem in nadzorovanem okolju, da se preprečijo pranje denarja, goljufije in druga kazniva dejanja ali ravnanja v nasprotju z javnim redom, da se zaščitijo mladoletniki in druge občutljive osebe pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo ter da se varujejo udeleženci iger na srečo.
 

2. člen

 
Igre na srečo po tem zakonu so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka.
 

3. člen

 
Prirejanje iger na srečo je izključna pravica Republike Slovenije, razen če s tem zakonom ni drugače določeno.
 
Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa.
 
O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in njenem podaljšanju, izdaji dovoljenj in soglasij ter o zadevah iz 53., 81. člena in petega odstavka 92. člena tega zakona odločata Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in minister, pristojen za finance, po prostem preudarku, pri čemer upoštevata zlasti:
 
1.
zasičenost ponudbe iger na srečo v državi oziroma lokalni skupnosti;
 
2.
zagotavljanje usklajenega, optimalnega in trajnostnega razvoja dejavnosti;
 
3.
vpliv na socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika;
 
4.
obseg prirejanja iger na srečo z vidika dopolnjevanja turistične ponudbe;
 
5.
izkušnje in priporočila za prirejanje iger na srečo;
 
6.
dejavnost, dosedanje ravnanje in finančna boniteta pravne osebe oziroma z njo povezanih oseb;
 
7.
izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti, ki jih imajo pravne osebe in njeni lastniki;
 
8.
strateške razvojne dokumente za prirejanje iger na srečo;
 
9.
druge okoliščine, povezane z odločanjem o zadevi.
 
Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki se štejejo za povezane osebe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
 
Na območju Republike Slovenije lahko trajno prirejata klasične igre na srečo največ dva prireditelja, vlada pa lahko dodeli največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih.
 
Ministrstvo, pristojno za finance, spremlja, zbira, preverja in analizira podatke, potrebne za dodelitev in podaljšanje koncesij ter sklenitev koncesijskih pogodb oziroma izdajo dovoljenj, in vodi registre koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger na srečo ter igralnic in igralnih salonov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window