Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1283/2007, stran 3347 DATUM OBJAVE: 23.3.2007

VELJAVNOST: od 7.4.2007 / UPORABA: od 7.4.2007

RS 26-1283/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.4.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 26/07

Časovnica

Na današnji dan, 4.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.4.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1283. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. marca 2007.
 
001-22-27/07
 
Ljubljana, dne 16. marca 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU (ZSDU-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 in 56/01) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom "ne glede na obliko lastnine" doda besedilo "samostojnih podjetnikov posameznikov z najmanj 50 delavci", na koncu pa se črta pika in doda besedilo, ki se glasi: "in v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti (UL L št. 80 z dne 23. 3. 2002, str. 29) in Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov (UL L št. 82 z dne 22. 3. 2001, str. 16).".
 
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
"Ta zakon se ne uporablja za sodelovanje delavcev pri upravljanju v evropskih svetih delavcev, v evropski delniški družbi in v evropski zadrugi, če ni s posebnim zakonom tako določeno.".
 

2. člen

 
Doda se nov 1.a člen, ki se glasi:
 

"1.a člen

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
a)
"organ upravljanja" oziroma "direktor" je poslovodstvo, kakor ga določa zakon, ki ureja gospodarske družbe;
 
b)
"organ vodenja ali nadzora družbe" je organ vodenja ali nadzora, kakor ga določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, in nadzorni ali upravni odbor zadruge, kakor ga določa zakon, ki ureja zadruge;
 
c)
"kapitalsko povezane družbe" so koncernske družbe oziroma koncern, kakor jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe oziroma zadruge.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window