Navigacija

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (ZKP-H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-601/2007, stran 1544 DATUM OBJAVE: 16.2.2007

VELJAVNOST: od 18.3.2007 / UPORABA: od 17.5.2007

RS 14-601/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.5.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 14/07

Časovnica

Na današnji dan, 4.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.5.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

601. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (ZKP-H)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (ZKP-H)

 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (ZKP-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2007.
 
001-22-7/07
 
Ljubljana, dne 9. februarja 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-H)

 

1. člen

 
V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 8/06 - uradno prečiščeno besedilo) se v 144. členu deseta alinea spremeni tako, da se glasi:
 
"- policija lahko smiselno pomeni policijsko postajo, drugo enoto policije ali drugega državnega organa, katerega uslužbenci imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku v skladu s tem zakonom.".
 

2. člen

 
Za 158. členom se doda 158.a člen, ki se glasi:
 

"158.a člen

 
(1)
Če so podani razlogi za sum, da je kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, storila uradna oseba, zaposlena v policiji oziroma druga uradna oseba, zaposlena na področju notranjih zadev, v z zakonom določenem pristojnem organu v ministrstvu, pristojnem za obrambo, ki ima pooblastila policije v predkazenskem postopku, ali uradna oseba, napotena na misijo v tujini, imajo policisti v specializiranem oddelku Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala (v nadaljnjem besedilu: policisti specializiranega oddelka) pooblastila policije v predkazenskem postopku, ki jih določa ta zakon.
 
(2)
Policisti specializiranega oddelka so o razlogih za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka, dolžni takoj obvestiti pristojnega državnega tožilca iz specializiranega oddelka Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala in mu redno poročati o načrtovanju in poteku predkazenskega postopka.
 
(3)
Državni tožilec iz prejšnjega odstavka usmerja in nadzoruje predkazenski postopek iz prejšnjih odstavkov ter odloča o njegovem poteku in končanju. Pravico ima vpogledati spise, sodelovati pri zbiranju dokazov in neposredno opravljati posamezna dejanja v postopku. Dodeljeni policisti so dolžni delovati po usmeritvah državnega tožilca.
 
(4)
Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, smejo policisti specializiranega oddelka vzeti prostost osebi iz prvega odstavka tega člena, ki jo zasačijo pri kaznivem dejanju, storjenem v policiji, Slovenski vojski ali na misiji v tujini.
 
(5)
O odvzemu prostosti iz prejšnjega odstavka morajo policisti specializiranega oddelka takoj obvestiti pristojnega državnega tožilca iz drugega odstavka tega člena, osebo, ki ji je odvzeta prostost, pa brez odlašanja privesti k preiskovalnemu sodniku.".
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window