Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-2173/2007, stran 5543 DATUM OBJAVE: 7.5.2007

VELJAVNOST: od 22.5.2007 / UPORABA: od 22.5.2007

RS 40-2173/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.5.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 40/07

Časovnica

Na današnji dan, 20.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.5.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2173. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2007.
 
001-22-49/07
 
Ljubljana, dne 4. maja 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN (ZZVR-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za izvajanje ukrepov proti drugim rastlinskim škodljivim organizmom, ki se pojavijo na ozemlju Republike Slovenije in zaradi množičnega izbruha povzročajo gospodarsko škodo v kmetijstvu ali pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala rastlin.".
 

2. člen

 
V 2.a členu se v drugi alinei besedilo "izvajanje ocen nevarnosti škodljivih organizmov" nadomesti z besedilom "izvajanje ocen tveganja zaradi nevarnosti škodljivih organizmov".
 

3. člen

 
V 3. členu se za 34. točko dodata novi 35. in 36. točka, ki se glasita:
 
"35. Množični izbruh rastlinskih škodljivih organizmov je nenaden izbruh in hitro širjenje neke rastlinske bolezni (epifitocija) ali škodljivca (kalamiteta), ko glede na zastopanost, čas, kraj in prizadete vrste rastlin rastlinski škodljivi organizmi presegajo pričakovano število primerov in obseg pojava.
 
36. Ocena tveganja je postopek vrednotenja bioloških ali drugih znanstvenih in gospodarskih dokazov, na podlagi katerih se ugotovi, ali bi morali uvesti ukrepe za nadzor nad škodljivimi organizmi, in določi intenzivnost uporabljenih fitosanitarnih ukrepov.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window