Navigacija

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZSNKNPIA)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3384/2005, stran 8163 DATUM OBJAVE: 12.8.2005

VELJAVNOST: od 13.8.2005 / UPORABA: od 13.8.2005

RS 76-3384/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.8.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/05

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.8.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3384. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZSNKNPIA)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZSNKNPIA)

 
Razglašam Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZSNKNPIA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. julija 2005.
 
001-22-69/05
 
Ljubljana, dne 5. avgusta 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS, D.D., ZA NAJETJE KREDITOV IN IZDAJO DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 360 MIO EVROV (ZSNKNPIA)

 

1. člen

 
(1)
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) soglasje za najetje kreditov oziroma izdajo dolžniških vrednostnih papirjev do skupne višine 360 mio evrov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev, v tolarski protivrednosti ali protivrednosti katerekoli druge valute po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
 
(2)
Sredstva kreditov oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka se namenijo za financiranje gradnje avtocestnih odsekov Lendava–Pince, Nova Zrkovska c. km 0,87- km 3,8, Navezava na Luko Koper I. Faza, Koper–Izola, Vrba–Peračica, Lešnica–Kronovo in Hajdina–Ptuj.
 

2. člen

 
(1)
DARS, d.d. lahko najame kredite oziroma izda dolžniške vrednostne papirje iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
 
-
sredstva se lahko črpajo v več obrokih do konca leta 2009;
 
-
rok odplačila je največ 20 let od dneva začetka veljavnosti tega zakona;
 
-
stroški, povezani s pripravo in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, ne smejo presegati 0,6% vrednosti izdaje, pri čemer se kot stroški izdaje štejejo stroški storitev organizacije in prevzema tveganja celotne izdaje ter stroški zunanjih svetovalcev, ne pa tudi stroški borze, Agencije za trg vrednostnih papirjev in Klirinško depotne družbe d.d.;
 
-
stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita, ne smejo presegati 0,2% vrednosti kredita;
 
-
obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim meram podobnih kreditov z državnim poroštvom, najetih istega leta;
 
-
pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti pogoji zadolževanja primerljivi s pogoji primerljivih državnih vrednostnih papirjev, izdanih istega leta.
 
(2)
Obveznosti DARS, d.d. po tem zakonu se lahko refinancirajo z državnim poroštvom pod pogojem, da zapadlosti refinanciranih obveznosti ne presegajo končnih zapadlosti obveznosti, ki se refinancirajo in, da so pogoji novih obveznosti ugodnejši ali najmanj enaki pogojem obveznosti, ki se refinancirajo. Soglasje k posameznemu zadolževanju in refinanciranju po tem zakonu daje ministrstvo, pristojno za finance, potem ko preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz tega zakona.
 

3. člen

 
DARS, d.d. koristi sredstva kreditov oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev iz 1. in 2. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje, določeno v Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04), letnih planih razvoja in obnavljanja avtocest in kvoto zadolževanja DARS, d.d. za posamezno leto.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window