Navigacija

Zakon o zaščiti prič (ZZPrič)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 113-5003/2005, stran 12189 DATUM OBJAVE: 16.12.2005

VELJAVNOST: od 31.12.2005 / UPORABA: od 30.6.2006

RS 113-5003/2005

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 11.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 113/05, 61/06, 117/06 - ZDoh-2, 110/07, 30/18

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.5.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5003. Zakon o zaščiti prič (ZZPrič)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o zaščiti prič (ZZPrič)

 
Razglašam Zakon o zaščiti prič (ZZPrič), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. novembra 2005.
 
001-22-130/05
 
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ZAŠČITI PRIČ (ZZPrič)

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

Vsebina zakona

 
Ta zakon ureja pogoje in postopke za zaščito prič in drugih oseb, ogroženih zaradi sodelovanja v kazenskem postopku.
 

2. člen

Temeljne določbe

 
(1)
Zaščita se ogroženim osebam zagotavlja v predkazenskem postopku ter med in po končanem kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj, določenih v tem zakonu.
 
(2)
Vključitev ogrožene osebe v program zaščite je prostovoljna. Temelji na pisnem soglasju ogrožene osebe in odločitvi pristojnega organa v skladu s tem zakonom.
 
(3)
Podatki, nastali v zvezi z izvajanjem oziroma namenjeni za izvajanje tega zakona, morajo biti označeni in obravnavani z ustrezno stopnjo tajnosti, po predpisih, ki urejajo tajne podatke.
 

3. člen

Pomen izrazov

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
-
ogrožena oseba je ogrožena priča ali druga ogrožena oseba;
 
-
ogrožena priča je priča, katere vključitev v program zaščite je upravičena zaradi okoliščin, določenih v tem zakonu in zakonu, ki ureja kazenski postopek;
 
-
druga ogrožena oseba je bližnji sorodnik priče (1. do 3. točka prvega odstavka 236. člena Zakona o kazenskem postopku) oziroma druga oseba, ki je ogrožena zaradi svojega razmerja do priče;
 
-
program zaščite in ukrepi v programu zaščite so ukrepi in dejanja, ki jih na podlagi sklepa Komisije za zaščito ogroženih oseb predlaga, organizira oziroma izvaja Enota za zaščito ogroženih oseb, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, uprava zavoda za izvrševanje kazni zapora, zavoda za izvrševanje kazni mladoletniškega zapora ali zavoda za izvrševanje vzgojnih ukrepov;
 
-
zaščitena oseba je ogrožena oseba, ki je v skladu s tem zakonom vključena v program zaščite;
 
-
nujni zaščitni ukrepi so ukrepi za zaščito ogrožene osebe pred vključitvijo v program zaščite;
 
-
Enota za zaščito ogroženih oseb (v nadaljnjem besedilu: enota) je organizacijska enota Policije, ustanovljena za predlaganje, organiziranje in izvajanje ukrepov in nalog po tem zakonu;
 
-
Komisija za zaščito ogroženih oseb (v nadaljnjem besedilu: komisija) je organ, pristojen za odločanje o vključitvi in prenehanju izvajanja programa zaščite ter za druga dejanja, določena s tem zakonom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window