Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2719/2007, stran 6969 DATUM OBJAVE: 8.6.2007

VELJAVNOST: od 15.7.2007 / UPORABA: od 15.7.2007

RS 51-2719/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.7.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 51/07

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.7.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2719. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-A)

 
Razglašam Zakon o o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2007.
 
001-22-54/07
 
Ljubljana, dne 7. junija 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTAVNEM SODIŠČU (ZUstS-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 in 64/01 – ZPKSMS) se v 3. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
 
"(2) Ustavno sodišče z namenom odločanja o zadevah iz svoje pristojnosti zbira in obdeluje osebne podatke o udeleženkah oziroma udeležencih (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) v postopku oziroma podatke, katere mu sporočijo udeleženci ali državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil za potrebe odločanja ustavnega sodišča.
 
(3) Glede obdelave in varstva osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka ustavno sodišče uporablja zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.".
 

2. člen

 
V prvem odstavku 4. člena se besedilo "predsednik ustavnega sodišča" nadomesti z besedilom "predsednica oziroma predsednik ustavnega sodišča (v nadaljnjem besedilu: predsednik ustavnega sodišča)".
 

3. člen

 
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"(2) Ustavno sodišče s poslovnikom podrobneje uredi pravila postopka, določena z zakonom.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window