Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-777/2004, stran 1928 DATUM OBJAVE: 27.2.2004

VELJAVNOST: od 13.3.2004 / UPORABA: od 13.3.2004

RS 18-777/2004

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.5.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 18/04

Časovnica

Na današnji dan, 23.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.5.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

777. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 2004.
 
001-22-8/04
 
Ljubljana, dne 9. februarja 2004.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001 – ZVet-1, 45/2001 – ZZVR-1 in 42/2002) se v 3. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
"Upravne takse po tem zakonu se ne zaračunavajo za upravna dejanja in dokumente, za katere je s predpisi Evropske skupnosti določen poseben način plačevanja stroškov dela organov ali za katere je s predpisi Evropske skupnosti določeno, da se opravijo oziroma izdajo brezplačno.".
 

2. člen

 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.
 
Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost nerazdelna.
 
Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več zahtevkov, izda dokument, ki se nanaša na več zadev in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov.".
 

3. člen

 
V 23. členu se v 5. točki besedilo "po tarifnih številkah 11, 12, 14 in 19" nadomesti z besedilom "po tarifni številki 11, po točki 1.f, 1.g, 2.d, 2.e, 3.c in 3.d tarifne številke 12, po tarifnih številkah 14 in 19".
 
Na koncu se pika nadomesti z vejico in dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
 
"6. taksni zavezanci – za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih organ v okviru upravnega postopka v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000 in 52/2002) sam pridobi od drugega organa,
 
7. taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window