Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-3215/2005, stran 7690 DATUM OBJAVE: 29.7.2005

VELJAVNOST: od 13.8.2005 / UPORABA: od 13.8.2005

RS 72-3215/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.8.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.7.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 72/05

Časovnica

Na današnji dan, 4.7.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.8.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3215. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
 
001-22-62/05
 
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-E)

 

1. člen

 
(1)
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 – odl. US in 54/04 – ZDoh-1) se v 5. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.".
 
(2)
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
 
(3)
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo "prvega" črta beseda "in" ter doda vejica, za besedo "drugega" pa se dodata besedi "in tretjega".
 

2. člen

 
Doda se nov 70.a člen, ki se glasi:
 

"70.a člen

 
(1)
Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu.
 
(2)
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window