Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3371/1997, stran 5477 DATUM OBJAVE: 14.11.1997

VELJAVNOST: od 15.11.1997 / UPORABA: od 15.11.1997

RS 70-3371/1997

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.11.1997 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/97

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.11.1997
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3371. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-F)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji, 29. oktobra 1997.
 
001-22-109/97
 
Ljubljana, dne 6. novembra 1997.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH ORGANIH (ZDDO-F)

 

1. člen

 
V zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) se v celotnem besedilu v vseh stavčnih zvezah:
 
-
besedi "izvršni svet" nadomestita z besedo "vlada" v ustreznem sklonu;
 
-
besedi "osebni dohodek" nadomestita z besedo "plača" v ustreznem sklonu;
 
-
besedi "republiški sekretariat" nadomestita z besedo "ministrstvo" v ustreznem sklonu;
 
-
besedi "republiški sekretar" nadomestita z besedo "minister" v ustreznem sklonu;
 
-
črtajo besede "iste družbenopolitične skupnosti", besede "druge družbenopolitične skupnosti" in besede "posebne družbenopolitične skupnosti";
 
-
beseda "objava" nadomesti z besedama "javni natečaj" v ustreznem sklonu;
 
-
besedi "strokovna izobrazba" nadomestita z besedo "izobrazba".
 

2. člen

 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"Delavec sklene delovno razmerje za nezasedeno delovno mesto, določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest, za katerega izpolnjuje predpisane pogoje. Delovno razmerje se sklene z odločbo funkcionarja, ki vodi upravni organ (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) po postopku, določenim z aktom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstva oziroma organov v njegovi sestavi izda minister s soglasjem vlade. Predstojnik organa v sestavi pripravi predlog akta notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest organa v sestavi.
 
Pri pripravi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji mora predstojnik upoštevati pristojnostim, pooblastila in obseg nalog organa. Notranjo organizacijo in razmerja med organizacijskimi enotami mora urediti tako, da je zagotovljeno strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje funkcij organa. S spremembami akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest lahko predstojnik s soglasjem vlade odpravlja oziroma ustanavlja notranje organizacijske enote in delovna mesta.
 
Na predlog ministrstva, pristojnega za upravo, določi vlada skupne osnove in kriterije za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter nomenklaturo nazivov in vsebino nalog za skupine delovnih mest, enotne zahteve glede izobrazbe in druge pogoje, potrebne za zasedbo delovnih mest."
 

3. člen

 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window