Navigacija

Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 113-5005/2005, stran 12205 DATUM OBJAVE: 16.12.2005

VELJAVNOST: od 31.12.2005 / UPORABA: od 31.12.2005

RS 113-5005/2005

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 15.7.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 113/05, 51/07 - ZUstS-A

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.7.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5005. Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)

 
Razglašam Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. novembra 2005.
 
Št. 001-22-132/05
 
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O INFORMACIJSKEM POOBLAŠČENCU (ZInfP)

 

1. Splošne določbe

 

1. člen

 
(1)
S tem zakonom se ustanovi Informacijski pooblaščenec ali Informacijska pooblaščenka (v nadaljevanju: Informacijski pooblaščenec) in se določijo njegove pristojnosti in pooblastila.
 
(2)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
 

2. člen

 
(1)
Informacijski pooblaščenec je samostojen in neodvisen državni organ, ki je pristojen za:
 
-
odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
 
-
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;
 
-
odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 
(2)
Informacijski pooblaščenec je prekrškovni organ, pristojen za nadzor nad tem zakonom in nad zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 
(3)
Informacijski pooblaščenec ima naslednje pristojnosti:
 
-
organizira in usklajuje delo vseh zaposlenih, vključno državnih nadzornikov za varstvo osebnih podatkov;
 
-
izvaja druga pooblastila predstojnika državnega organa;
 
-
opravlja inšpekcijski nadzor po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 

3. člen

(pomen in preimenovanje izrazov)

 
(1)
Za organ po tem zakonu se štejejo državni organ, organ lokalne skupnosti, javna agencija, javni sklad in druge osebe javnega prava, nosilec javnih pooblastil in izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: organi).
 
(2)
Za odgovorno osebo organa po tem zakonu se šteje uradna oseba, ki je pristojna za dajanje informacij javnega značaja, ali predstojnik organa.
 
(3)
Kadar drug zakon ali podzakonski predpis uporablja izraze "Glavni državni nadzornik", "Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov" ali "Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja", ti izrazi pomenijo "Informacijski pooblaščenec".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window