Navigacija

Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-1115/1999, stran 2706 DATUM OBJAVE: 8.4.1999

VELJAVNOST: od 23.4.1999 / UPORABA: od 23.4.1999

RS 23-1115/1999

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 28.6.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/99, 56/02 - ZJU, 26/03 - ZPNOVS, 126/03, 54/04 - ZDoh-1, 61/06

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.6.2006
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1115. Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA)

 
Razglašam zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. marca 1999 in o njem ponovno odločal na seji 7. aprila 1999.
 
001-22-48/99
 
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SLOVENSKI OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNI AGENCIJI (ZSOVA)

 

1. NALOGE IN ORGANIZACIJA SLOVENSKE OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE

 

1. člen

 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (v nadaljnjem besedilu: agencija) je samostojna služba vlade, ki opravlja s tem zakonom določene naloge.
 

2. člen

 
(1)
Agencija pridobiva in vrednoti podatke ter posreduje informacije:
 
-
iz tujine, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države;
 
-
o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine ali v povezavi s tujino ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države in njeno ustavno ureditev.
 
(2)
Agencija sodeluje s pristojnimi državnimi organi in službami pri varnostnem preverjanju ter posreduje podatke, pomembne za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov, objektov in okolišev.
 
(3)
Agencija opravlja naloge na podlagi zakona v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih določi vlada na podlagi nacionalnovarnostnega programa, ki ga sprejme Državni zbor.
 

3. člen

 
Direktor agencije v skladu z zakonom določi, kateri podatki, pridobljeni pri izvajanju nalog agencije s tajnim sodelovanjem in posebnimi oblikami pridobivanja podatkov, so tajni.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window